Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Atlas

: Strandbo overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En 3-10 cm høj bundvoksende vand- og fugtigbundsplante.

Bladene sidder i roset og er glatte, stive, halvtrinde og mørkegrønne; de har ikke tydelige luftkanaler modsat Lobelie, som Strandbo ret ofte vokser sammen med; bladene er tydeligt længere end blomsterne.

Strandbo er enbo, dvs. med særskilte han- og hunblomster på samme plante. Hanblomsterne sidder på 3-5 cm lange stilke fra rosetten og har 4 ret store gule støvknapper, der sidder for enden af lange støvtråde. Hunblomsterne er ret uanseelige og sidder ved grunden af hanblomsternes stilke; de har en ca. 1 cm lang griffel. Frugten er en ca. 2 mm lang nød.

Strandbo
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Dahlgreen

Forveksling

: I blomst er Strandbo ret karakteristisk. Vegetativt kan den kendes fra Tvepibet Lobelie og Brasenføde på, at den ikke har tydelige luftkanaler i bladene (Tvepibet Lobelie har 2 tydelige og nogenlunde lige store luftkanaler, Brasenføde har 4).

Udbredelse

: Strandbo er temmelig sjælden i Vest- og Midtjylland og sjælden eller manglende i det øvrige Danmark.
Strandbo - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august og kan være svær at få øje på uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Strandbo baseret på Naturbasens observationer:
Strandbo - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strandbo - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig vand- og fugtigbundsplante. Blomsterne bestøves ved vindens hjælp og frugterne spredes med vand. Strandbo blomstrer ikke under vand, men kun når planterne er tørlagte.

Det latinske slægtsnavn "Littorella" betyder "hørende til strandbredder", "voksende ved strandbredder". Det latinske artsnavn "uniflora" betyder "enblomstret".

Levested

: Den vokser på lavt vand ved bredderne af næringsfattige, rene søer. Det er ofte steder, der tørlægges i perioder, hvilket er en betingelse for, at planten kan blomstre.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
: Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: