Mat Ærenpris

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Mat Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Mat Ærenpris er spæd, 10-15 cm. lang, enårig, vinter- eller sommerannuel,

Den er væsentligt tættere håret end Flerfarvet og Mark-Ærenpris.

Bladene er mat mørkegrønne og bredt hjerteformede og ret groft rundtakkede.

Blomsterne udgår fra øvre bladhjørner og er små, 3-4 mm,og blå.

Kapslen er omvendt nyreformet og tæt krushåret; vinklen i kapslens indbugtning er tydeligt < 90 o. Kapselhalvdelene har en tydelig køl.

Forveksling

: Mat Ærenpris forveksles let med andre små enårige arter i slægten.

Vår- og Trefliget Ærenpris har tydeligt fligede støtteblade i blomsterstanden.

Mark-Ærenpris har kapsel med tydeligt smallere kapseldele, der højst er dunhårede - ikke krushårede - og smalt lqancetformede bægerblade, ikke hvidt kronrør,

Flerfarvet Ærenpris har mange, lange kirtelhår langs kanten og ikke ensarter krushåret kapsel, men kapsel med næsten glatte sider.

Den ret sjældne Blank Ærenpris ligner, men har skinnende mørkegrønne, blade og næsten kugleformede kapselhalvdele uden køl og kapselindbugtning på ca. 90 o,

Udbredelse

: Den er fundet i det meste af landet, men er tilsyneladende ret sjælden. Den forveksles dog sikkert ofte med andre små enårige arter i slægten - og hyppigheden kan være undervurderet.

Den har dog aldrig været særlig almindelig og er sikkert gået meget tilbage p.g.a. herbicidsprøjtning.

Mat Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den har 2 blomstringstider: april-maj og auagust-primo oktober - svarende til, at de vinterannuelle planters frø kan spire til en ny generation. Planten visner hurtigt væk efter blomstring og frøsætning.

Tidsmæssig fordeling

af Mat Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Mat Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mat Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: Mat Ærenpriss blomster bestøves af insekter eller ved selvbestøvning, som det ofte er tilfældet med små enårig.

Etymologi:

Opaca er latin for "beskygget", "mørk" og anvendes i botanisk navngivning i betydningen "glansløs" sigtende til de mat mørkegrønne blade. "Mat" sigter ligeledes til de mat mørkegrønne blade.

Levested

: Den vokser på tør agerjord, ved vejkanter o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: