Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Flemming Bornholdt
    Foto: Flemming Bornholdt

 Figur

Kendetegn

: Den er af dimensioner omtrent som Gummihat, og noget mindre end Almindelig Østerhat. Hatten er mat orangegul, noget filtet, østershattelignende, hvidsporet og med indrullet hatrand og orangegule, ret tætte lameller.

Lammellerne har en mere skinnende gul farve end hatten.

Mikroskopiske karakterer (fra Svampeatlas): Uden markante ægcystider. De små, pølseformede, glatte, inamyloide sporer måler 4-6 x 2-3 my.

Okkerblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: En ganske karakteristisk art.

I modsætning til arter som Tømmer-Viftesvamp og Muslingesvampe, der kan ligne lidt, har den hvidt sporestøv, hvor de andre har brunt elle gulbrunt sporestøv.

Udbredelse

: Okkerblad er stadig meget sjælden i Danmark, men viser tendenser til at blive mere hyppig og er en art, der skal holdes øje med.

I Rødlisten 2019 har den skiftet status i forhold til tidligere fra EN-endangered-truet til NT-næsten truet.

Muligheden for at vil gennemløbe en udvikling i stil med Krusblads foreligger. (Krusblad vokser også på dødt løvtræ og for en snes år siden var den sjælden; og man overvejede, om den var på vej ud af den danske funga, men i den nye rødliste 2019 er Krusblad LC-ikke truet, og efter hånden meget almindelig i ikke mindst sjællandske skove)

Okkerblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mest om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Okkerblad baseret på Naturbasens observationer:
Okkerblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Okkerblad - månedlig fordeling

Biologi

: Den laver hvidmuld, d.v.s. nedbryder både cellulose og lignin (som er brunligt):

Levested

: Den er hyppigst på dødt løvtræ, men er også set på nåletræ. I Danmark er de fleste fund på Bøg, men den er også fundet på f.eks. Birk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Svampeatlas: svampe.databasen.org...18712

Nordeuropas Svampe, Gyldendal 2019, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen.ISBN 978-87-02-17616-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: