Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Kendetegn

: En lille, slank lamelsvamp med lyse, gule og brune farver på hat og stok og gulbrunt sporestøv, der vokser på fugtige steder.

Hat 1-2 cm bred, lavt hvælvet, senere flad til svagt nedtrykt, tyndkødet, hygrofan, som helt ung ustribet, siden tydeligt randstribet, som ung honninggul, mod randen bleggul, som ældre okkergul-okkerbrun, evt. med rødlig midte, til sidst smudsigt olivengul. Lameller tilvoksede, ret fjerne, først blege, så lerbrune, til sidst brune, kun som meget fugtige med yderst svagt violet skær, sporestøv rent brunt uden violet skær. Stok 2-10 cm høj, cylindrisk, bugtet, tværbølget-skinnende, uden ringzone, i toppen fint kliddet, bleggul, i toppen hvidgul, nedefter og med alder og tryk rødbrunlig. Kød bleggult, mod stokbasis rustbrunt, uden lugt, med mild, men en smule besk smag.

Slank Svovlhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Variation

: Stokkens længde varierer meget, stokken er lang og slank, når frugtlegemet vokser i Tørvemos(Sphagnum), men kort og mindre slank, når det vokser på fast jordbund.

Forveksling

: Nærmeste almindelige forvekslingsmulighed er Tørve-Svovlhat (Hypholoma udum), der findes på lignende steder. Den har mere typiske svovlhattefarver, en mørkere brun hat og purpurbrune lameller og sporestøv. Det rent brune sporestøv er sjældent at finde hos Svovlhat, der generelt er karakteriseret ved purpurbrunt sporestøv. Den har derfor også været henført til slægten Skælhat (Pholiota) I Tørvemos findes også forskellige arter af Hjelmhat (Galerina), der kendes på honninggule til rustbrune farver på hat og lameller.

Udbredelse

: Slank Svovlhat er udbredt og almindelig i Danmark, især i egne med sur, fugtig jordbund, hvilket der dog er mange egne, der ikke kan opbyde. - Kendt fra Europa og Nordamerika.
Slank Svovlhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Frugtlegemerne ses fra sommer til efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Slank Svovlhat baseret på Naturbasens observationer:
Slank Svovlhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Slank Svovlhat - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever formodentlig saprotroft af organisk materiale i jord og i Tørvemos.

Levested

: I Tørvemos og på fugtig bund i nåleskove og i fugtige partier på heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Breitenbach, J. & F. Kränzlin, 1995: Pilze der Schweiz. Band 4. Blätterpilze, 2. Teil. - Luzern, 371 s.

Knudsen, H. & J. Vesterholt, 2008: Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. - København, 965 s.

Vesterholt, J. 2004: Danmarks svampe. - København, 472 s.

Watling, R. & N.M. Gregory, 1987: Strophariaceae & Coprinaceae p.p. Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus. - British Fungus Flora. Agarics and Boleti 5, 121 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: