Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Quentin Willot
  Foto: Quentin Willot
 • Fotograf: Quentin Willot
  Foto: Quentin Willot
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Bemærk de tydelige rødbrune kindbakker

Kendetegn

: Arbejder: 3,0-4,2 mm. Propodeum er meget stejl og tilspidset i toppen. Længden af propodeum og mesonotum er tydeligt kortere end hos Lasius niger. Skællet er set forfra med lige flad overkant. Hovedet er næsten lige så bredt som langt. Farven er lysebrun, brun til gråbrun, med endnu lysere kropvedhæng, gulligt lysebrun til lys gråbrun. Kindbakker tydeligt rødbrune (se Figur 1). Behåringen er med mange hår af forskellig længde. På oversiden af hovedet med længere hår, men helt eller næsten manglende behåring på underside af hoved. På skinneben ingen eller ganske få hår.

Hunner: 8,0-9,0 mm. Hanner: 3,0-3,8 mm

Sandjordsmyre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Quentin Willot

Variation

: Hedemyren (Lasius alienus) er blevet opdelt i to arter. Det danske navn Hedemyre har tidligere været knyttet til det latinske navn Lasius alienus, men arten opdeles nu i: Lasius psammophilus Seifert 1992 og Lasius alienus Foerster 1850, Hedemyre. Skelnes let fra Hedemyre på farven, som er meget mørkere hos Hedemyren, næsten ligesom mørkegrå som Havemyre. Men sikker artsbestemmelse er svær, idet farvenuancerne godt kan variere. På nederste del af propodeum har Lasius psammophilus fra 1-8 små udstående hår, kun synligt i lup med 30-40 forstørrelse.

Forveksling

: Den ligner umiddelbart også meget Sort Havemyre, men er dog betydeligt svagere og lysere i farverne. Den er noget mindre end Sort Havemyre og langtfra ligeså hurtig i sine bevægelser.

Udbredelse

: I store dele af de sandede områder i Jylland, på Fyn mere sjældent i strandområder. På Sjælland forekommer den flere steder især på nord-og vestkysten.
Sandjordsmyre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sommerhalvåret. De vingede kønsdyr træffes i reden fra midten af juli til hen i september.

Tidsmæssig fordeling

af Sandjordsmyre baseret på Naturbasens observationer:
Sandjordsmyre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sandjordsmyre - månedlig fordeling

Biologi

: Se under Hedemyre

Levested

: Man træffer den, ligesom Hedemyre, i kystnære områder, i gråklitter, overdrev eller grusgrave. Jorden skal være meget sandet og vegetationen meget sparsom, ofte med spredt bevoksning af f.eks. Sandskæg, Håret Høgeurt, Hedelyng eller Revling. Den foretrækker meget tørre og varme lokaliteter. Lever undertiden på samme lokaliteter som Græstørvmyren, men der er ofte stor afstand mellem deres samfund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks fauna. Bind 49. Sv.G.Larsson

Natur og Museum. Danske myrer. Torben Frode Jensen og Christian Skøtt

Entomologiske Meddelelser. Bind 43. 1975. Økologiske studier over Lasius alienus. Mogens Gissel Nielsen og Torben Frode Jensen.

Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Berhard Seifert. 2007

De senest indberettede arter i Naturbasen: