SAMARBEJDE:
Naturbasen samarbejder med bl.a. ministerier, nationalparker, museer, kommuner, regioner, konsulenter og foreninger og understøtter herigennem forskningen og naturforvaltningen i Danmark.

Interesseret i samarbejde?

 

Er du konsulent eller ansat i en kommune eller anden myndighed, og har du et ønske om at benytte Naturbasens ressourcer i dit arbejde, er du velkommen til at kontakte os for mere information.

Fordele

 

Som samarbejdspartner har I mulighed for at få jeres egen tilpassede side på Naturbasen.dk. Siden er udviklet i dialog med kommuner og miljøkonsulenter og er optimeret til brug i naturforvaltningen og til miljøvurderinger.

 

Som samarbejdspartner får I adgang til Habitatarter.dk og Fuglebeskyttelse.dk. De to sider er redskaber for jer der arbejder med habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet og giver en nem og overskuelig oversigt over de danske NATURA 2000-områder samt hvilke arter der findes udpegningsgrundlagene. Siderne indeholder desuden beskrivelser af alle bilagsarterne og deres bevaringsstatus.

 

Endelig kan I drage alle fordelene ved Naturbasens App som redskab til indberetning af dyr, planter og svampe direkte fra felten. Jeres observationer overføres automatisk til jeres egen side og kan med det samme benyttes i jeres arbejde. Har I konsulenter der benytter Naturbasens App når de foretager naturovervågning for jer, modtager I deres data, så snart de er indberettet via mobiltelefonen. 

 

App’en fungerer både online og offline, så I skal ikke bekymre jer om mobildækningen når I benytter app’en til registrering.Samarbejdspartnere


Naturbasen har aftaler med ca. 75 myndigheder og private aktører i hele landet, hvoraf Naturhistorisk Museum i Aarhus er den primære. Du kan se et udpluk af vores nuværende og tidligere aftale- og samarbejdspartnere her:

Logo for Nationalpark Mols Bjerge

Logo for Nationalpark Thy

Logo for Nationalpark Skjoldungernes Land

Logo for WWF Verdensnaturfonden

Logo for Naturhistorisk Museum Aarhus

Logo for Den Danske Naturfond

Logo for Nævnenes Hus - Erhvervsministeriet

Logo for Region Nordjylland
Logo for COWI

Logo for MOE

Logo for Orbicon

Logo for Rambøll

Logo for NIRAS

Logo for Aglaja


Logo for Natursupport
Logo for Aarhus Kommune

Logo for Aalborg Kommune

Logo for Albertslund Kommune

Logo for Allerød Kommune

Logo for Billund Kommune

Logo for Brønderslev Kommune

Logo for Esbjerg Kommune

Logo for Fanø Kommune

Logo for Favrskov Kommune

Logo for Fredericia Kommune

Logo for Frederikssund Kommune


Logo for Gladsaxe Kommune

Logo for Gribskov Kommune

Logo for Guldborgsund Kommune


Logo for Herning Kommune

Logo for Hjørring Kommune

Logo for Holstebro Kommune

Logo for Horsens Kommune

Logo for Ikast-Brande Kommune

Logo for Jammerbugt Kommune

Logo for Kolding Kommune

Logo for Københavns Kommune

Logo for Lejre Kommune


Logo for Lolland Kommune
Logo for Mariager Fjord

Logo for Nyborg Kommune


Logo for Odder Kommune

Logo for Odsherred Kommune

Logo for Randers Kommune

Logo for Rebild Kommune

Logo for Ringkøbing-Skjern Kommune


Logo for Roskilde Kommune

Logo for Silkeborg Kommune

Logo for Skanderborg Kommune

Logo for Skive Kommune

Logo for Slagelse Kommune

Logo for Stevns Kommune

Logo for Syddjurs Kommune

Logo for Sønderborg Kommune

Logo for Thisted Kommune

Logo for Tønder Kommune

Logo for Vejle Kommune

Logo for Vesthimmerland Kommune


Logo for Vordingborg Kommune

Logo for LandbrugsstyrelsenLogo for Miljøstyrelsen

 Naturkort til kommuner og nationalparker

Naturbasen tilbyder et naturkort til implementering på kommuners og nationalparkers hjemmesider.

Kortet indlejres og tilpasses nemt til eksisterende hjemmeside-skabeloner.

Med kortet kan kommunen eller nationalparken vise offentligheden hvilken flora og fauna der findes i nærområdet og interesserede borgere kan søge informationer om specifikke arter. Der er desuden mulighed for at vise valgfri GIS-lag på kortet.

Kontakt Naturbasen for mere information.

De senest indberettede arter i Naturbasen: