Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Ohm Lundager
    Foto: Ole Ohm Lundager
  • Fotograf: Henrik Stenholt
    Foto: Henrik Stenholt
  • Fotograf: Henrik Stenholt
    Foto: Henrik Stenholt

Kendetegn

: Hovedet er mørkebrunt med lysere rødgule-brunlige farver på nederste del af kinder. Forkroppen er ligeledes med lysere rødgule-brunlige farver, men som regel med mørke pletter på forreste del (pronotum). Overgangen mellem de mørke og lyse farver på forkroppen er gradvise, og altså ikke med relativt skarpe overgange mellem disse farver, som hos Rød Skovmyre. Bagkroppen er mørk brunsort. Følehorn og ben har farve som forkroppen. Behåringen er ret tæt og regelmæssig på hele kroppen. Arbejder: 4-7 mm. Hunner: 8,5-9,5 mm. Hanner: 8,5-9,5 mm.
Rød Slavemyre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Stenholt

Variation

: Brun Slavemyre (Formica cunicularia) adskiller sig fra Rødmyre Slavemyre (F. rufibarbis) på følgende: 1. Farven er på forkroppen betydeligt mørkere, næsten mørkebrun med enkelte rødbrune dele 2. Farverne på hovedet er betydeligt mørkere og det lyse felt på kinden er mere brunt end rødt 3. Behåring på forkroppen, især på pronotum, er meget sparsom eller mangler. Adfærd og biologi i øvrigt som F. rufibarbis, men er mere varmekrævende i sit valg af levested.

Forveksling

: Bliver ofte forvekslet med Rød skovmyre, Brun Slavemyre og Blodrød Rovmyre. Undertiden kan den godt være svær at skelne fra Rød Skovmyre, hvis Rød Slavemyre har mørke farver på forkroppen. Men den er aldrig så tydeligt to-farvet som Rød Skovmyre. I forhold til Blodrød Rovmyre kan det være svært, når det drejer sig om små individer af Blodrød Rovmyre, som godt kan virke lidt blege i farverne. Men Blodrød Rovmyre kan altid kendes på udskæringen på mundskjoldet.

Udbredelse

: I nogle områder lidt sjælden, men arten er udbredt i hele landet og bliver ofte overset på grund af sin lidt skjulte leveform og bliver ofte forvekslet med Rød Skovmyre og Blodrød Rovmyre.
Rød Slavemyre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra tidligt forår på solrige dage, hele sommeren og til sent efterår på lune dage.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Slavemyre baseret på Naturbasens observationer:
Rød Slavemyre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Slavemyre - månedlig fordeling

Biologi

: En myre man sjældent ser, fordi dens rede altid er godt gemt nede i jorden. På solrige dage om sommeren kan man se den løbe rundt omkring redens indgang. Arten bygger ingen overdel eller tue, og artens tilstedeværelse afsløres kun af et lille hul i jorden. Bygger undertiden reden under sten eller træstubbe og rødder. Den lever mest af smådyr og døde insekter, som den oftest jager enkeltvis omkring reden. Den er meget hurtig og flygter øjeblikkeligt ved forstyrrelser. Arten er slavemyre til Blodrød Rovmyre, Rød Skovmyre, Formica pratensis og Formica exsecta.

Levested

: Lever på tørre og åbne biotoper med sparsom og lav vegetation. Det kan være nedladte grusgrave, steder langs stier og veje, i rabatter og grøftekanter, i skove og grønne områder med åbne arealer, heder, overdrev, klitter og åbner steder i sommerhusområder, ofte i nærheden af kyster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnycklen. Steklar: Myror - getingar

De senest indberettede arter i Naturbasen: