Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Karin Gutfelt
  Foto: Karin Gutfelt
 • Fotograf: Tania Jensen
  Foto: Tania Jensen
 • Fotograf: Martin Trautmann
  Foto: Martin Trautmann

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Lakrød møgbille til højre, Rødbuget møgbille til venstre. Man bemærker i forhold til Rødbuget møgbille: sort bug, sorte skinneben, kort pronotum og lange dækvinger.

Atlas

: Rødbuget Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. En tydelig møgbille, der med sine muldvarpelignende fødder er bygget til at grave i ko- eller hestegødning. Den kendes, som navnet antyder, på, at bugen, d.v.s. bagkroppens underside, er orangerød. Dækvingerne er normalt brunsorte, men en del dyr har dog helt røde dækvinger. Antenner og palper er røde, ligesom skinnebenene er tydeligt lyse. Hovedet har tre små knuder på oversiden.
Rødbuget Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karin Gutfelt

Variation

: Arten varierer ekstremt i vingetegning, idet der findes helt mørke, helt røde og alskens mellemformer. Så kan det godt være svært, men den røde bug er et sikkert kendetegn.

Forveksling

: Arten forveksles meget let med lakrød møgbille, der dog har tydeligt sort bug. Endvidere er dækvingerne hos lakrød møgbille væsentligt længere i forhold til pronotum (ca 2:1), mens forholdet hos rødbuget møgbille kun er 1:1. Skinnebenene er tydeligt rødlige, hvorved de adskiller sig fra lakrøds sorte skinneben.

Udbredelse

: Rødbuget møgbille synes at være udbredt over hele landet.
Rødbuget Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rødbuget møgbille er lidt senere på færde end Lakrød møgbille, idet den først ses fra midt i juni. Den kan derefter træffes til langt hen på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbuget Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Rødbuget Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbuget Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Som andre møgbiller er Rødbuget møgbille særdeles tolerant over for lave iltkoncentrationer. Den lever af gødning, som den gnasker igennem, og den lægger sine æg midt i substratet. Arten har en generation årligt. Den påvirkes tilsyneladende ikke så kraftigt af ormemidler og findes derfor i de fleste bedrifter.

Levested

: Rødbuget møgbille er typisk knyttet til lysåbne marker og anses for at være habitatspecialist.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V, 1925: Danmarks Fauna 29 - Torbister. GEC Gads Forlag, København.

Den danske rødliste / Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FDC). - Danmarks Miljøundersøgelser, 2004-.

De senest indberettede arter i Naturbasen: