Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Dissing
    Foto: Henrik Dissing
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel
  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde

Atlas

: Syvprikket Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-7 mm. Kroppen er aflang og noget hvælvet. Benene er sorte, oftest med lysere skinnebensspidser og fødder. Følehornene er rødgule. Hovedet er sort, fortil med en trekantet hvidgult parti. Pronotum er sort med hvidgule for- og siderande, der er omtrent lige brede. Dækvingerne er orange, normalt med 7 eller 9 pletter alt afhængig af om de to pletter bag midten er sammenhængende eller adskilte. Der er normalt en fællesplet ved sømmen, som er udvidet mod scutellum, denne kan dog være opløst i flere pletter eller helt mangle.
Syvprikket Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Dissing

Variation

: Antallet af dækvingepletter varierer en del. Der kan være alt fra 11 til 0 pletter.

Forveksling

: Kan forveksles med Trettenplettet Mariehøne (Hippodamia tredecimpunctata) og Adonis Mariehøne (Hippodamia variegata). Sidstnævnte adskilles let ved, at pronotum i det sorte parti i det mindste har en hvid plet på hver side af midten. Ofte er denne plet og en hvid midtlinje sammenhængende med de hvide siderande. Desuden er den mindre og bliver maksimalt 5,5 mm.

Trettenplettet Mariehøne adskilles ved at pronotums lyse sideparti er meget bredere end det lyse parti langs forranden. I sidens lyse parti er der en sort plet, som ofte er sammenhængende med det sorte midtparti. I øvrigt har den normalt i alt 13 pletter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm, men fra Sønderjylland og Fyn foreligger der kun gamle fund. Udbredt men ikke helt almindelig.
Syvprikket Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Syvprikket Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Syvprikket Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Syvprikket Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af bladlus

Levested

: Oftest på fugtige lokaliteter, f.eks. i moser eller ved søbredder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

waarneming.nl:

waarneming.nl...8955?_popup=1

De senest indberettede arter i Naturbasen: