Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Stiv Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglerne er indtil 120 cm lange, skarpt trekantede og påfaldende stive og ru.

Stiv Star står i store, kraftige iøjnefaldende tuer, der snart bliver hævet op med en tørveagtig sokkel bestående af rødder og henfaldende plantemateriale.

Ved basis af stænglen er der iøjnefaldende strågule, sylespidse lavblade.

Bladene er intil 6 mm brede, blågrønne på begge sider, kortere end stænglerne; hen på sommeren fremtræder de dog ofte lige så lange eller længere. Bladskederne trævler op netformet ved spaltning.

Skedehindetilhæftningen er ca. 2 gange længere end bred og spids.

Blomsterstanden har 1-2 ca. 5 cm lange sortbrune hanaks i spidsen og nedenunder 2-4 ca. 6 cm lange ten- til cylinderformede hunaks.

Både de hanlige og hunlige dækskæl er spidse, men ikke egentligt brodspidsede.

Hunblomsterne har 2 støvfang og frugthylstrene er flade, ikke trekantede.

Stiv Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: ib jakobsen

Variation

: Ingen særlig

Forveksling

: De høje, kraftige tuer uden udløbere i forbindelse med de våde voksesteder indskrænker forvekslingsmulighederne, i alt fald når der er blomsterstande til stede.

Sandsynlige forvekslingsmuligheder er kun Tue-Star (Carex caespitosa) og Knold-Star (Carex nigra ssp. recta).

Tue-Star har friskgrønne-græsgrønne blade (ikke blågrønne som hos Stiv Star) og en meget spinklere og mere graciøs blomsterstand med kun 1 hanaks og ca. 2 hunaks. Aksene er meget spinklere og både de hanlige og hunlige dækskæl er afrundet-butte, ikke spidse. Tue-Stars skedehinde er but-afrundet og højst lidt længere end bred. Tue-Star har nærmest rødbrune lavblade ved stængelbasis, ikke strågule som hos Stiv Star.

Knold-Star har kort, afrundet skedehindetilhæftning, højst lidt længere end bred, ikke 2 x længere end bred og tilspidset som hos Stiv Star. Knold-Stars blade er kun ca. 3 mm brede og har både hanlige og hunlige dækskæl, der er afrundet-butte, ikke spidse. Knold-Star har ikke netformet optrævlende bladskeder.

Top-Star har ofte større tuer end Stiv Star, men dens blade er rendede, og blomsterstanden er helt anderledes: af ensakstypen uden særskilte han- og hunaks.

Trindstænglet Star har aks af ensakstypen og meget svagere tuer.

Udbredelse

: Almindelig i Østdanmark, aftager i hyppighed mod vest og er temmelig sjælden i Midt- og Vestjylland.
Stiv Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juni. De kraftige tuer er lette at spotte i det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Stiv Star baseret på Naturbasens observationer:
Stiv Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stiv Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt som de fleste andre halvgræsser.

Vindbestøvning. Sandsynligvis vand- og dyrespredning.

Levested

: Næringsrig våd bund ved søer og i kær. Den står ofte med vand mellem tuerne, i hvert fald om foråret.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: