Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jørgen Christiansen
  Foto: Jørgen Christiansen
 • Fotograf: Jørgen Christiansen
  Foto: Jørgen Christiansen
 • Fotograf: Wolle Badura
  Foto: Wolle Badura

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Bladskedernes udseende ved skedehindetilhæfningen er et godt og let skelnetegn for Kær- og Tykakset Star. Kær-Star har lang, spids skedehindetilhæftning og ikke ophøjede tværribber mellem bladstrengene. Tykakset Star har (i reglen) kort skedehindetilhæftning - og vigtigst: tydelige tværribber mellem bladstrengene neden for skedehindetilhæftningen, så der fremkommer et mønster som af små mursten, der ligger på række. Ingen andre halvgræsser har så kraftige tværribber mellem bladstrengene, og det er en god karakter for Tykakset Star. Den lange, spidse skedehindtilhæftning, i reglen mindst 2 x så lang som bred, er også et ofte brugbart kendetegn for Kær-Star - men med forsigtighed, for de store starer er ofte yderst variable i deres karakterer.

Atlas

: Kær-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglerne er indtil 120 cm, blågrønne og skarpt trekantede.

Skuddene står i reglen i løse tuer, men har også lange udløbere.

Løvbladene er af længde med eller længere end stænglerne, mørkegrønne på oversiden og blågrønne på undersiden.

Skedehindetilhæftningen er indtil 2 (-2,5 cm) lang, spids og mindst 2 x længere end bred. Bladskederne har utydelige tværribber, der ikke danner murstensagtigt mønster. (Skedhindetilhæftningens og bladskedernes karakter er vigtige kendetegn).

Blomsterstanden består af 2-3 tætsiddende cylinder- til tenformede hanaks, der er indtil 6 mm tykke og 2-3 ca. 5 cm lange, tenformede hunaks, der er indtil 8 mm lange og i reglen langt adskilt indbyrdes.

Blomsterstandens nedre støtteblade rager i reglen lidt op over blomsterstanden.

Hunblomsternes dækskæl er brune med lys midtribbe og langt og kraftigt brodspidsede. Hanblomsternes dækskæl

er brune med lys midtribbe og kort brodspidsede.

Kær-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Variation

: Nogle gange kan bevoksningerne fremtræde noget tuet, andre gange er der ingen særlig tuestruktur.

Forveksling

: Ligner Tykakset Star, men har færre og spinklere hanaks og tyndere, mere cylinderformede hunaks. Kendes bedst og sikrest fra Tykakset Star på den lange, spidse skedehindetilhæftning og manglen på ophøjede tværribber, der danner murstensmønster, på bladskederne.

Nikkende Star har butte og ikke-brodspidsede dækskæl og afrundet skedehindetilhæftning, der højst er lidt længere end bred. Nikkende Star har heller ikke ophøjede tværribber og murstensmønster på bladskederne.

Udbredelse

: Almindelig på Øerne og i Østjylland, ellers temmelig sjælden.
Kær-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Kær-Star baseret på Naturbasens observationer:
Kær-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kær-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt som de fleste andre halvgræsser.

Dens frø kan holde sig spiringsdygtige temmeligt længe i frøpuljer.

Vindbestøvning og formentlig vandspredning.

Kær-Star danner næsten altid store bestande p.g.a. effektiv vegetativ formering med den krybende jordstængel.

Levested

: Næringsrige kær inden for rørsumpen, søbredder etc.

Trusler

: Ingen, ser ud til at være i fremgang, hvor græsning og høslæt opgives på lavbundsarealer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: