Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Bo Christian Sørensen
    Foto: Bo Christian Sørensen
  • Fotograf: Bo Christian Sørensen
    Foto: Bo Christian Sørensen

Atlas

: Loppe-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Det er en mindre star, der står i løse tuer og har korte bueformede udløbere og indtil 30 cm. høje strå.

Akset har et karakteristisk udseende, idet der øverst sidder 3-10 hanblomster samlet akslignende hanakset i hanaks-hunaks-gruppen - og lige derunder 5-10 hunblomster med e-6 mm. lange, grøntbrunt-sortbrunt glinsende ribbeløse frugthylstre. Frugthylstrene bliver snart udspærrede-nedadrettede, hvilket hvilket give rblomsterstanden det karakteristiske udseende.

Løvbladene er kortere end stænglerne og meget smalle, kun 0,5-1 mm. brede, mørkegrønne, stive og rendeformede og med 7-9nerver.

Loppe-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten DD Hansen

Forveksling

: I blomst bør Loppe-Star kun kunne forveksles med Fåblomstret Star, der kun har 1-3 hanblomster foroven og tilsvarende 2-5 udspærrede, matte blegbrune-gulbrune frugthylstre.

Tvebo Star (formentlig uddød i Danmark) kan ligne, men den har - som navnet antyder - hanblomster og hunblomster op særskilte planter.

Trindstænglet Star kan vokse lignende stede og har også løse tuer og smalle blade, men har i reglen tydeligt kraftigere vækst og 2-3 mm. brede blade.

Udbredelse

: Temmelig sjælden i Jylland og på Bornholm, sjælden eller meget sjælden på Øerne.
Loppe-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni og er svær at få øje på, når den ikke har blomsterstand.

Tidsmæssig fordeling

af Loppe-Star baseret på Naturbasens observationer:
Loppe-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Loppe-Star - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig plante med vindbestøvning.

Etymologi:

pulicaris - loppelignende - fordi blomsterstandens udseende har givet nogle mennesker mindelser op lopper.

Se i øvrigt Vår-Star.

Levested

: Lav vegetation på næringsfattig bund i tørveenge, vældenge, hedemoser, klitenge m.v. - og også i kalkkær.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser 2. udgave, BFNs forlag 2006 - ISBN 87-87746-07-7.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, M. Skytte Christiansen, 1958 (intet ISBNnr.)

De senest indberettede arter i Naturbasen: