Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund
  • Fotograf: asger Skov Eriksen
    Foto: asger Skov Eriksen
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund

Kendetegn

: En af vores snyltehumler. Hunnerne er ret små (cirka 15 mm), med et gult bånd forrest på forkroppen. Der forekommer fra tid til anden, gule hår på den bagerste del af forkroppen og på det første bagkropsled. Halen er smudsig hvid. Skovsnyltehumle-hunner har en meget krumbøjet bagkrop.

Hannerne ligner forpjuskede hunner, men er mere variable og kan have varierende mængder gule hår bagerst på forkroppen og 1. bagkropsled. Hannerne har ofte rødlig halespids og er lidt mindre end hunnerne.

Skovsnyltehumle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inger Lund

Variation

: Kun moderat variation i andelen af gule hår.

Forveksling

: Kan forveksles med en lang række humlebiarter i Danmark. Da det er en snyltehumle, har hunner ikke pollenkurv som de egentlige humlebier. Snyltehumlehanner har afrundet bagerste skinneben med behåring på ydersiden. For mere info om adskillelse af snyltehumler og egentlig humlebier

danmarkshumlebier.blogspot.com...Snyltehumler

I det følgende fokuseres på forvekslingsmuligheder blandt de øvrige snyltehumler.

Snyltehumler er svære at bestemme og bør ofte tjekkes under lup. De følgende kendetegn er derfor kun vejledende fingerpeg til arten. Der fokuseres på hunner, da hannerne bør genitialtjekkes. Skovsnyltehumle kan forveksles med:

Lys og mørk jordsnyltehumle. Hos hunner af begge disse arter er sidste bugled lige så langt som det sidste bagkropsled. Hos skovsnyltehumle er sidste bugled længere end sidste bagkropsled. Mørk jordsnyltehumle-hunner har ofte to gule pletter på siden af bagkroppen iblandet den hvide halefarve. De to arter har heller ikke skovsnyltehumlens krumbøjede form.

Havesnyltehumle-hunner ligner, men disse har ofte langt mere gult bagerst på forkroppen og er heller ikke så krumbøjede som skovsnyltehumlen.

Den mest oplagte forvekslingsmulighed er hussnyltehumle. Begge arter har samme farvetegning og kropsform, både hos hunner og hanner. Hunnerne af de to arter bør derfor adskilles på om der er en køl på det sidste bagkropsled. Hos hussnyltehumle er der en køl, mens den mangler hos skovsnyltehumlen. Hussnyltehumlen er generelt lidt større end skovsnyltehumlen.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle distrikter og forekommer overalt i landet hvor værtsarterne findes.
Skovsnyltehumle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hunner ses fra slutningen af marts. Antallet kulminerer henover april/maj. I løbet af sommeren ses de nye hunner. Hunner kan ses helt indtil september. Hanner ses fra midten af maj og indtil september.

Tidsmæssig fordeling

af Skovsnyltehumle baseret på Naturbasens observationer:
Skovsnyltehumle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovsnyltehumle - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er redeparasit på lille skovhumle, men kan også parasitter hedehumle. Dronningen hos skovsnyltehumle lever ofte i sameksistens med den parasiterede dronning og begge får ofte afkom på vingerne. Skovsnyltehumlen besøger en lang række blomster.

Levested

: Findes i en lang række blomsterrige habitater, hvor værtsarterne findes.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., 1996. Hymenoptera, Apidae, 1. Teil. Allgemeiner Teil, Gattungsschlüssel, die Gattungen Apis, Bombus und Psithyrus. Insecta Helvetica, Fauna 12: 1-98.

Benton, T.2006. Bumblebees. New Naturalist Series Volume: 98, Harper Collins

Dupont, Y. L. & H. B. Madsen, 2010. Humlebier. Natur og Museum 49 (1): 1-36.

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Küpper, G. Schwammberger, Kh. 1995 Social parasitism in bumble bees (Hymenoptera, Apidae): observations of Psithyrus sylvestris in Bombus pratorum nests. Apidologie, Springer Verlag, 26 (3),

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Söderström, B. 2013. Sveriges humlor en falthandbok. Entomologiska föreningen i Stockholm

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

Würtz, K. Humlebier i Danmark - snyltehumler danmarkshumlebier.blogspot.com...Snyltehumler

De senest indberettede arter i Naturbasen: