Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Lind
    Foto: Hans Lind
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Søblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En rodfæstet flydebladsplante med i søbunden vidt krybende jordstængel og åkandeagtig vækst. Blomsterstænglen bærer modsatte blade.

Bægret er dybt 5-fliget.

Blomsterne er 3-4 cm brede; de er gule og sidder enkeltvis på indtil 10 cm lange stilke og er hævet lidt op over vandoverfalden. Indersiden af kronbladene er håret, og de har stærkt frynsede flige i kanten.

Bladene ligner små åkandeblade; de har hjerteformet grund, er bredt ovale til næsten cirkelrunde, kantede og svagt tandede og 3-10 cm brede; bladene har rødprikket underside.

Frugten er en 2 cm lang, spids, ægformet kapsel.

Søblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Lind

Variation

: Der er en del variation i bladstørrelsen. Bladene har en tendens til at blive større og bredere hen på sommeren.

Forveksling

: I blomst bør Søblad ikke kunne forveksles med andre danske planter. Vegetativt kan den evt. forveksles med Frøbid, som vokser på omtrent samme biotoper. Vegetativt kan Søblad kendes fra Frøbid og meget små individer af arter fra Nøkkerose og Åkande på at have rødprikket bladunderside og lidt kantet-tandet bladomrids.

Udbredelse

: Oprindeligt indført, men forvildet fra dyrkning. Søblad er endnu sjælden i Danmark, men ser ud til at være under udbredelse. Den dukker ofte op i nyetablerede søer, hvad enten det så skyldes passiv spredning eller bevidst udplantning. På nogle lokaliteter kan den efter nogle år blive meget dominerende.
Søblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august. Flydebladene kan erkendes fra ultimo maj og vækstsæsonen ud.

Tidsmæssig fordeling

af Søblad baseret på Naturbasens observationer:
Søblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Søblad - månedlig fordeling

Biologi

: En rodfæstet flydebladsplante, hvis blomster bestøves af insekter. Formeringen ser hos os ud til kun at ske vegetativt ved spredning af stumper af den krybende jordstængel. Mange forekomster skyldes dog udplantning. Den bliver ofte meget dominerende på lokaliteterne pga. en meget effektiv vegetativ formering ved den i søbunden krybende jordstængel.

Søblad vokser især på lavt vand indtil ca. 1 meters dybde. Man finder den næppe på større dybder end 1,5 meter.

Det latinske slægtsnavn ”Nymphoides” betyder ”nøkkeroseagtig” og hentyder til bladenes form. (Nøkkeroses slægtsnavn ”Nymphaea” betyder så igen ”vandnymfeagtig” og hentyder til den græske mytologi. Se omtalen under Hvid Nøkkerose). Artsnavnet ”peltata” kommer af græsk: ”pelte” = ”lille skjold” og hentyder ligeledes til bladenes form.

Levested

: Næringsrige, lavvandede søer. I en del tilfælde er den sikkert bevidst udplantet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

DanskeVandplanter – Miljøstyrelsen – Danmarks Miljøundersøgelser

De senest indberettede arter i Naturbasen: