Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla  Ladekarl
    Foto: Ulla Ladekarl
  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Bukkeblad overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 40 cm høj vand- eller sumpplante. Bladene har form som en 3-kløver og har lang bladstilk, som har skede forneden, hvor den udgår fra den krybende jordstængel, som i reglen er nedsænket i vandet eller vokser lidt nede i hængesækken. Blomsterstanden er en mangeblomstret klase, der sidder for enden af et opret skaft. Blomsterne er ca. 1,5 cm brede, med rosa yderside, og hvid, stærkt håret inderside og 5 violette støvblade. Blomsten er heterostyl, d.v.s. har blomster med forskellig griffellængde i samme blomsterstand for at undgå selvbestøvning; ved den ene type, den langgriflede, rager griflens støvfang uden for blomsten, medens støvknapperne sidder i svælget; ved den anden type, den kortgriflede, stikker støvknapperne frem, medens griflens støvfang sidder i svælget.

Frugten er en ægformet, enrummet kapsel med mange, blanke, brune og linseformede frø, der indeholder luft i frøskallen, så de kan flyde og spredes med vand.

Bukkeblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Susanne Nielsen

Forveksling

: Bukkeblad kan næppe forveksles med andre danske planter. På afstand kan bevoksningerne ligne Kær-Mysse, som gror på omtrent samme type voksesteder. Men når man kommer tættere på udelukker de 3-koblede, kløverbladsformede blade forveksling.

Udbredelse

: Bukkeblad er temmelig almindelig i det meste af Danmark, i egne med meget intensivt landbrug er den dog mindre almindelig, men kan dog findes hist og her ved søer og damme som levn.
Bukkeblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bukkeblad blomstrer maj-juli. De karakteristiske 3-koblede blade kan erkendes det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Bukkeblad baseret på Naturbasens observationer:
Bukkeblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bukkeblad - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig sump- og vandplante, der ofte med sin vidt krybende jordstængel er med til at danne hængesæk. Blomsterne udskiller honning ved grunden af frugtknuden, og de bestøves fortrinsvis af humlebier, som har en snabel, der er lang nok til at nå ned til honningen. Frøene spredes med vand.

Det latinske slægtsnavn Menyanthes er et gammelt græsk plantenavn af uvis betydning. Artsnavnet trifoliata betyder 3-bladet.

Det danske slægts- og artsnavn Bukkeblad hentyder til det 3-delte blad, som skulle give mindelser om en bukkeklov.

Bukkeblad har en stærkt bitter smag, men er ikke giftig, og indgår i forskellige helseteer mv.

Levested

: Bukkeblad vokser i og ved mesotroft til ret næringsfattigt vand. Den kan vokse i sphagnummoser og i laggzonen ved højmoser og højmoselignende områder. Den kan dog også ret hyppigt findes voksende i næringsrige moser og søer, men her optræder den sandsynligvis ofte som levn fra tider, hvor der var mindre eutrofierede forhold.Og man skal iøvrigt være opmærksom på, at "man kan være på gyngende grund, hvor der vokser Bukkeblad".Da jeg (PTP) fandt den første gang i Hammer Bakker, trådte jeg glad og frejdig ud til planten og røg igennem hængesækken til livet
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

DanskeVandplanter Miljøstyrelsen Danmarks Miljøundersøgelser.

De senest indberettede arter i Naturbasen: