Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bjarne Nielsen
    Foto: Bjarne Nielsen
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande

Atlas

: Klokke-Ensian overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Klokke-Ensian er en 10-35 cm høj urt med modsatte, linie- eller lancetformede og 1-strengede blade som langs randen er tilbagerullede. Bladene er 2-4 cm lange. Fra hjørnerne af skældannende lavblade på dens korte, lodrette jordstængel udvikles hvert år oprette blad- og blomsterbærende skud, der forneden er en smule forveddet.

Blomsterne sidder endestillede, oprette og enkeltvis eller i fåtallige kvaste fra de øverste bladhjørner. Blomsterknopperne har den for ordenen snokronede (Contortae) karakteristiske vridning. Bægeret er 5-tandet med korte linieformede bægerflige. Kronen er 2,5 til 4,5 cm lang og tragt- til klokkeformet. Kronen er dybblå udvendig med 5 grønlige, gulbrune eller gullige og prikkede bånd på ydersiden, blegere ved grunden. Indvendig er kronen glat. Blomsterne er i sjældne tilfælde lyseblå eller hvide. Mellem hver af kronens 5 lapper sidder en lille tand. Støvknapperne er sammenklæbet omkring griffelen, som består af et 2-delt, næsten siddende støvfang. Støvknapperne åbner sig før støvfanget.

Frugten er en mangefrøet kapsel, som er langstilket og aflang.

I dårligt vejr og om natten er blomsterne lukkede.

Klokke-Ensian
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Forveksling

: I vegetativ tilstand er den svær at få øje på, men i blomst er den let genkendelig.

Udbredelse

: Klokke-ensian forekommer hist og her i Vest- og Nordjylland og på Læsø og er sjælden i resten af Jylland. Den anses for at være forsvundet fra Øerne og er her sidst set i Overby Lyng på Sjællands Odde i slutningen af 1980erne. Der er enkelte gamle 1800-tals angivelser fra Fyn, Lolland og Bornholm ifølge AFD-rapporten.
Klokke-Ensian - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Klokke-Ensian blomstrer august - september.

Tidsmæssig fordeling

af Klokke-Ensian baseret på Naturbasens observationer:
Klokke-Ensian - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klokke-Ensian - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Bestøvningen foregår oftest af humlebier.

Klokke-Ensian er foderplante for dagsommerfuglen ensianblåfugl, som lægger sine æg enkeltvis på blomsterne. Æggene er lyse, cirkelrunde, noget fladtrykte og forsynet med et polygonalt netværk. De er lette at se på blomsterne. Efter en periode på ca. 10 dage forlader den spæde larve skallen gennem æggets bund. Larven borer sig ind i blomsten indtil den er 3-4 mm lang i september måned. Her forlader den foderplanten, hvorefter den bliver optaget i et myrebo.

Det latinske artsnavn pneumonanthe hentyder til, at planten tidligere har været anvendt som lægemiddel mod lungesygdomme.

Levested

: Hedemoser og klitlavninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske Rødliste, www2.dmu.dk...data...

Vilde planter i Norden, K. Gram og K. Jessen, Gads forlag, 1958

Dansk flora, Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen, Ole Seberg, Gyldendal, 2006

Den store nordiske flora, Bo Mossberg, Lenneart Stenberg, Gads forlag, 1994

Nordens dagsommerfugle, Torben W. Langer, Munksgaard, 1958

De senest indberettede arter i Naturbasen: