Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

 Figur

Atlas

: Liden Tusindgylden overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd 2-10 cm. høj plante, der er næsten fra grunden gaffeldelt. Den er enårig og uden grundroset.

Blomsterne er rosenrøde, og de små blomster har kronrøret længere end bægret. Blomsterne er tydeligt stilkede.

Liden Tusindgylden
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Forveksling

: Ensianslægten har hindeagtige dannelser ved bægerfligenes basis og et lille lille flig mellem kronbladsfligene, så kronen får et mere "flosset" udseende.

Mark- og Strand-Tusindgylden og Hoved-Tusindgylden er 2-årige med grundroset og har tydeligt større blomster.

Udbredelse

: Hist og her på egnede voksesteder i hele landet. Hyppigheden er aftagende p.g.a. tilgroning og opdyrkning af voksestederne.
Liden Tusindgylden - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Tusindgylden baseret på Naturbasens observationer:
Liden Tusindgylden - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Tusindgylden - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt med insektbestøvning.

Etymologi:

Se Strand-Tusindgylden.

Pulchellum, diminutiv af latin pulcher, betyder smuk.

Levested

: Ved kysterne, sjældnere inde i landet i kalkgrave m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: