Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Bent Svensson
    Foto: Bent Svensson

Atlas

: Ager-Galtetand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En 10-25 cm. høj plante med spinkle nedliggende-opstigende, grenede stængler. Bladene er modsatte, stilkede, æg-hjerteformede, butte og rundtakkede.

Blomsterne er små og hvidlige/blegrøde og sidder i kranse med støtteblade/højblade omtrent er på størrelse med stængelbladene.

Ager-Galtetand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Kær-Galtetand er en langt større flerårig plante med opret vækst.

Skov-Galtetand er flerårig og langt større og har store, hjerteformede blade.

Enårig Galtetand er også spæd, men har store, lyst hvidgule blomster: www.fugleognatur.dk/gallery...

Udbredelse

: En efterhånden ret sjælden ukrudstplante, der mest mødes på de Sydlige Øer og i det østlige Sønderjylland.
Ager-Galtetand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Ager-Galtetand baseret på Naturbasens observationer:
Ager-Galtetand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ager-Galtetand - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig plante med insektbestøvning. Den er sommerannuel, d.v.s. spirer frem om foråret.

Levested

: Den ses mest som ukrudtsplante på kalkfattige, lette jorder i mark og have. Den ses mellem vårsæden og i rodfrugtmarker. - Den er gået meget tilbage på grund af landbrugets herbicidsprøjtning. - Den kan ligge i førpulje og få en kortvarig renæssance i forbindelse med jordarbejder, husnedrivninger og nybyggerier.

Etymologi:

Se omtalen ved Kær-Galtetand. Arvensis betyder "voksende på dyrkede marker" - af latin arvum: agerland.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: