Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Liden Tvetand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En ret spinkel enårig plante med en indtil 25 cm. lang firkantet stængel, der i reglen er ugrenede eller med ret svage sideskud.

Bladene er modsatte, rundtakkede, nærmest halvcirkelforemde; de øvre er siddende, de nedre stilkede.

Kronen er forholdsvis stor, af typisk 2-læbet læbeblomsttype; bægret er højst 1/4 af kronen (kronrørets) længde, betydeligt kortere end hos andre arter af slægten.

Delfrugterne er små og trekantede, med et lille olieholdigt legeme, der er en tilpasning til myrespredning.

Hele planten har en krydret-ram lugt, som karakteristisk for slægten. Lugten er dog ikke udpræget stærk.

Liden Tvetand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Frank

Forveksling

: Inden for slægten kendes den let på de rundagtige blade og det lange kronrør. Nyrebladet Tvetand har nyreformede blade, og kronrør ikke meget længere end bægret af længde med kronrøret.

Korsknap kan ligne lidt på bladene, men den har blåviolet krone og kronflige med et kantet omrids og en anderledes, langt kraftigere og mere ram lugt.

Udbredelse

: Liden Tvetand er almindelig i hele landet.
Liden Tvetand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer maj-oktober, i milde vintre også november-april.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Tvetand baseret på Naturbasens observationer:
Liden Tvetand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Tvetand - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig ukrudtsplante med insektbestøvning og tilpasning til myrespredning af frøene.

Det videnskabelige slægtsnavn Lamium kommer af græsk "laimos"="svælg" og hentyder til at de 2-læbede blomsters brede, åbne kronrør leder tanken hen på et svælg, man kigger ned i.

Det videnskabelige artsnavn "amplexicaule" betyder "stængelomfattende" og sigter til at i alt fald de øvre bladpar omfatter stænglen helt.

Levested

: Agerjord, ruderater, haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: