Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen HøjmarkJensen
    Foto: Steen HøjmarkJensen
  • Fotograf: Lars Bindholt
    Foto: Lars Bindholt
  • Fotograf: Katrine  Møhl
    Foto: Katrine Møhl

Atlas

: Vand-Mynte overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 20 - 70 cm. stærk duftende (pebermynte) sumpplante. Stængel opret ofte rødlig anløben. Blomsterstanden af små bleglilla blomster er samlet i et tæt næsten kugleformet hoved med små støtteblade for enden af stænglen , herunder ofte frie blomsterkranse længere ned af stænglen med stængelbladlignende støtteblade.

De stilkede ægformede, savtakkede blade sidder korsvis modsat på den hårede stængel.

Vand-Mynte
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svavar Andreasen

Forveksling

: Der findes et utal af mynter og myntekrydsninger. Men kun Glat Vandmynte (var. litoralis) har også blomsterstanden samlet i en kugleformet blomsterstand. Glat Vandmynte er næsten glat og har smallere blade samt violette blomster. Glat Vandmynte findes hist og her på strandbredder

Udbredelse

: almindelig udbredt i det meste af DK, dog kun hist og her i Vestjylland.
Vand-Mynte - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli til september.

Tidsmæssig fordeling

af Vand-Mynte baseret på Naturbasens observationer:
Vand-Mynte - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vand-Mynte - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, der ofte danner tætte bestande, som skyldes vegetativ formering med lange, krybende udløbere.

Levested

: Sumpplante der vokser på våd næringsrig bund ved søer,langs vandløb, i enge og rørsump.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: