Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm

Atlas

: Hjertespand overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En håret, flerårig læbeblomst med ranke indtil meterhøje, grenede stængler. De nederste blade er dybt håndfligede, de øvre 3-lappede eller endog enkle; bladafsnittene er grovtakkede til fligede.

Blomsterne er små og blegrøde og sidder i tætte kranse i de øvre stængelblades hjørner.

Hele planten har en stærkt krydret-ubehagelig lugt og bitter smag.

Hjertespand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Okkels

Forveksling

: Hjertespand er en karakteristisk plante. Bladene kan måske have en overfladisk lighed med Hjortetrøsts blade.

Udbredelse

: Efterhånden sjælden på egnede voksesteder i det meste af landet.
Hjertespand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hjertespand blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Hjertespand baseret på Naturbasens observationer:
Hjertespand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hjertespand - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Frøsætningen er fraværende eller begrænset i Danmark, og spredning finder næppe sted.

Etymologi:

Slægtsnavnet Leonurus er af græsk leon=løve og ura="hale", altså "løvehale". Det sigter til blomsterstandens lighed med en løvehale, som dog ikke er særligt iøjnefaldende.

Caradiacea er af græsk kardiake afledt af kardia="hjerte" og sigter til, at den har været anvendt mod smerter i hjertekulen. Det danske Hjertespand, som har været skrevet "hjertespænd", sigter til den samme anvendelse mod smerter i hjertekulen: "Hjertespænd" = "hjerteklemmelse", d.v.s. hjertekardialgi.

Levested

: En kulturrelikt. Den kan findes ved gærder ved landsbyer, kirkegårde og ruiner. Den er formentlig indført som lægeplante af munkene i middelalderen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: