Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peder Wiese
    Foto: Peder Wiese
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Blå Libel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Blå libel har en kropslængde på ca. 40-48 mm. Blå libel er den kraftigste og bredeste af vores libeller. Forkroppen er brun med lyse skulderstriber, bagkroppen er blå på den kønsmodne han og gul-gulbrun på hunnen og nyforvandlede individer. Langs bagkroppen har den tydelige gule sidepletter. Disse kan være svære at se på den kønsmodne blå han. Blå libel har tydelige mørke vingefelter ved både forvinge- og bagvingebasis.
Blå Libel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte Nystrup

Variation

: Blåpudringen af hannen varierer med alderen, hvor helt unge hanner slet ikke har blåpudring. Gamle hunner kan forekomme ret mørke.

Forveksling

: Blå libel har en meget karakteristisk bred bagkrop ulig andre danske arter. Den kan dog i farten forveksles med Spidsplettet libel. Blå libel har dog en væsentlig større mørk vingefelt ved forvingebasis og lyse skulderstriber, som mangler ved Spidsplettet libel.

Hunnerne og unge hanner kan i farverne også minde om Fireplettet libel. Her skilles de to arter let ad på tilstedeværelsen af de fire nodalpletter, der giver Fireplettet libel sit navn.

I farten kan den også forveksles med Stor blåpil. Blå libel har en væsentlig bredere bagkrop, og så har den mørke vingefelter ved for- og bagvingebasis som mangler helt ved blåpilene.

Udbredelse

: Blå libel er en almindelig art og findes udbredt i hele Danmark.
Blå Libel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blå libel ses på vingerne fra midten af maj til starten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Blå Libel baseret på Naturbasens observationer:
Blå Libel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blå Libel - månedlig fordeling

Biologi

: Ligesom de andre libeller er blå libeller ofte meget territoriale og benytter sig af faste udsigtpunkter langs bredden, hvor den overvåger sit territorium. Hannerne holder dog større territorier end Fireplettet libel og Spidsplettet libel, hvilket typisk gør at bestandstætheden af Blå libel-hanner er noget lavere end for Fireplettet libel. Larven er hårdfør og tåler nogen grad af forurening og udtørring. Larven er 1 - 2(-3) år om udviklingen.

Levested

: Blå libel er en guldsmed der kan findes i stort set alle slags stillestående vande, og findes ofte i små næringspåvirkede vandhuller. Den findes tit i små havedamme. Den optræder også ofte som pioner-art i nyetablerede vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: