Herkules-Hjulhat

Se alle 

 ID-billeder

Svær at bestemme!

Hjulhat-arterne kræver mikroskopi for artsbestemmelse.

Kendetegn

: Hat 4-7(-10) x 2-5(-7) mm, klokkeformet til halvkugleformet, senere udbredt, efterhånden radiærfuret, orangebrun til rødbrun. Lameller adskilt fra stokken ved et mellemrum. Stok 48-70 x 0.6-1,5 mm, cylindrisk, glat, hvid til lyst gråbrun.

Sporer 12,5-17 x 11,5-15 x 8-11 µm, afrundet trekantede til svagt fem-(syv-)kantede set mod fladen, elliptiske set mod siden, med skævtstillet spirepore.

Forveksling

: Herkules-Hjulhat kan kun mikroskopisk kendes fra Plæne-Hjulhat (Parasola plicatilis), Bredsporet Hjulhat (Parasola schroeteri) og Storsporet Hjulhat (Parasola megasperma). Frugtlegemerne er dog de mindste i gruppen, og sporerne de største, hvoraf navnet.

Udbredelse

: Meget sjælden; kun fundet på to-tre lokaliteter i Nordøstsjælland og Østjylland. Arten er først beskrevet som ny for videnskaben i 1988. Arten blev i Danmark først erkendt som en selvstændig art i 1987, men først rapporteret i 1999. Det danske artsnavn er en oversættelse af det latinske (Hercules er det romerske navn for den stærke græske sagnhelt Herakles).

Hvornår ses den?

: Fra juni til august.

Biologi

: Saprotrof på jord mm.

Levested

: Græsplæner, vejkanter i parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rald, E. 2001. Sæsonens art: Hjul-Blækhat (Parasola plicatilis (Curtis: Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple). – Svampe 44: 39-41.

Vesterholt, J., E. Rald & T. Læssøe 2007: Slægten Hjulhat (Parasola) i Danmark. – Svampe 56: 29-37.

De senest indberettede arter i Naturbasen: