Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: storm winther hansen
    Foto: storm winther hansen

Kendetegn

: Hatten er hygrofan (flerfarvet efter fugtighedsforholdene), indtil 8 cm. bred, først hvælvet siden affladet med en lille pukkel; den er lyst gråbrun til grå med mørkere midte.

Stokken er 3-9 x 0,4-1,3 cm. og kølleformet udvidet nedefter; den er glat med indvoksede fibre, lyst læderbrun og mørkere nedefter.

Lamellerne er hvide, ret tætte og smalt tilvoksede til frie.

Horngrå Fladhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Horngrå Fladhat er yderst variabel.

Forveksling

: I slægten har forvekslingsmulighederne hvidlig hat eller røde og lyserøde elementer i hatfarven eller er ikke hygrofane.

I praksis genkendes den let - bl.a. på den noget seje, horngrå nedefter udvidede, kølleformede stok - i alt fald som "samleart", når man har vænnet sig til, hvor variabel den er i farverne.

Udbredelse

: Meget almindelig, især i den sene sæson og helt frem til den første hårde nattefrost.
Horngrå Fladhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er sædvanligvis fremme september-november, men kan ses frem til januar i milde vintre.

Tidsmæssig fordeling

af Horngrå Fladhat baseret på Naturbasens observationer:
Horngrå Fladhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Horngrå Fladhat - månedlig fordeling

Biologi

: Det er usikkert, om slægtens arter danner ektomykorrhiza med træer, eller om den er saprotrof (lever af at nedbryde dødt organisk materiale i jorden).

Den har en lidt bitter smag og bliver meget blød ved opvarmning - og regnes ikke for en anvendelig spisesvamp.

Levested

: Løv- og nåleskov, især nåleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

Funga Nordica, Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al, Nordsvamp - Copenhagen 2008, ISBN: 978-87-983961-3-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: