Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Desting
    Foto: Frank Desting
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen

Svær at bestemme!

Kan forveksles med Slimstokket Vokshat, Spidspuklet Vokshat, Grøngul Vokshat og Voksgul Vokshat. Karakteristika: Kegleformet, slimet hat; dybt udrandede lameller; samt høj, glat, mere eller mindre klæbrig stok. Godt foto ofte nødvendigt.

Kendetegn

: Den har gul, slimet hat og gul, tør stok og hvidgule til lysegule lameller, som er tydeligt lysere end hatten.

Hatten bliver 2-7 cm bred og stokken er forholdsvis tyk, glat ofte lidt fladtrykt og med tydelig længdefure og ca. 2-8 cm x 0,4-1,3 cm.

Gul Vokshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Hatten kan have en lav, bred pukkel, men er aldrig kegleformet som hos Spidspuklet og Kegle-Vokshat.

Stokken kan være lidt slimet, men ikke i udpræget grad.

Forveksling

: Når man sikrer sig, at karaktererne slimet og glat gul hat og tør gul stok og fri eller næsten fri lameller er til stede, er bestemmelsen forholdsvis let.

Hvis hatten er tydeligt radiærfibret er det noget andet.

Kegle-Vokshat anløber sort på stokken ved berøring og har ret smalt kegleformet hat.

Spidspuklet Vokshat har kegleformet hat, der også er slimet-fedtet, og længdefibret stok (glat og ufibret hos Gul Vokshat).

Den ofte fladtrykte stok med den tydelige midterfure er også et godt feltkendetegn.

Små eksemplarer kan ligne Voksgul Vokshat, men denne har bredt tilhæftede til kort nedløbende lameller.

Udbredelse

: Gul Vokshat er temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Gul Vokshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er fremme september-primo november.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Vokshat baseret på Naturbasens observationer:
Gul Vokshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Vokshat - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Levested

: Overdrev, strandoverdrev, græsgange og ugødskede græsplæner m.v. - Den er for almindelig og har for bred økologisk amplitude til at have væsentlig indikatorværdi for overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
David Boertmann: Vokshatte. Nordeuropas Svampe Bind 1. ISBN 87-983581-3-8

De senest indberettede arter i Naturbasen: