Lillatonet Hjulhat

Se alle 

 ID-billeder

Svær at bestemme!

Kan ikke artsbestemmes sikkert uden mikroskopi.

Kendetegn

: Hat 10-30 x 5-16 mm, cylindrisk til ellipsoidisk, senere udbredt, efterhånden radiærfuret, med lilla skær som ung, siden lyst gråbrun. Lameller adskilt fra stokken ved et mellemrum Stok op til 100 x 2-3 mm, cylindrisk med udvidet basis, glat, hvid til gråhvid. Sporer 9,5-13,5 x 9-11 x 5,5-8,5 µm, afrundet femkantede set mod fladen, elliptiske set mod siden, med skævtstillet spirepore; elementer i hathuden med grågullige oliedråber.

Forveksling

: Lillatonet Hjulhat minder meget om Glat Hjulhat (Parasola leiocephala), men den er typisk større, og mens den er ung, har den et smukt lilla skær på hatten, hvilket gør den umiskendelig blandt de mange i felten ubestemmelige hjulhatte. Sporerne er af samme størrelse som hos Glat Hjulhat, men de er lidt mere afrundede set mod fladen.

Udbredelse

: Meget sjælden i Danmark; kun to fund i Nordøstsjælland. Den blev først kendt for videnskaben som en god art i 1997. Den blev rapporteret fra Danmark for første gang i 2001. Det danske artsnavn er en oversættelse af det latinske.

Hvornår ses den?

: Fra maj til oktober.

Biologi

: Saprotrof på træflis og på jord.

Levested

: I parker og langs skovveje i løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rald, E. 2001. Sæsonens art: Hjul-Blækhat (Parasola plicatilis (Curtis: Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple). – Svampe 44: 39-41.

Vesterholt, J., E. Rald & T. Læssøe 2007: Slægten Hjulhat (Parasola) i Danmark. – Svampe 56: 29-37.

De senest indberettede arter i Naturbasen: