Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart
  • Fotograf: Mogens Lind Jørgensen
    Foto: Mogens Lind Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Svær at bestemme!

Kan forveksles med andre arter, bør bestemmes / bekræftes i forum på basis af gode fotos og angivelse af økologi.

Kendetegn

: Vigtige kendetegn:

Pæreformet ret lyst læderbrunt frugtlegeme med kort stokagtig basis, der har skumgummiagtig struktur.

Sporehusbeholderen er indtil 4 cm. bred og med grynet-kornet læderbrun oveflade. Den modne sporemasse er ret lyst læderbrun-gråbrun.

Stokbasis er typisk ret kort: 1-1,5 x 0,5-1,5 cm. og med en kamret skumgummiagtig struktur.

Mark-Støvbold
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne bjørnhart

Variation

: Undertiden kan den stokagtige del af svampen være flere cm. lang.

Forveksling

: Flad Støvbold, der ofte findes på samme biotoper har hvidlig overflade og hudagtig hinde mellem sporehusbeholder og stok.

Krystal-Støvbold har tydelige pyramideformede skæl.

Blygrå og Sortagtig Bovist har ikke kamret, skumgummiagtig stokbasis.

Et par sjældnere forvekslingsmuligheder: Skov-Støvbold og Hede-Støvbold har meget mørkere, kakaobrun sporemasse.

Rosa Støvbold har hvide flager på ydervæggen og okkerbrunt sporestøv.

Pære-Støvbold kan overfladisk ligne, men gror på dødt træ.

Udbredelse

: Den er stadug ret almindelig på egnede biotoper, men har vigende hyppighed p.g.a. tilgroning og eutrofiering.
Mark-Støvbold - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den har ret lang sæson og kan findes i perioden september-december frem til den første hårde nattefrost.

Tidsmæssig fordeling

af Mark-Støvbold baseret på Naturbasens observationer:
Mark-Støvbold - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mark-Støvbold - månedlig fordeling

Biologi

: En saprofyt, ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt plantemateriale i jorden.

Levested

: Overdrev o.a. ikke for næringssrige områder med lav vegetation, klitter. Ofte på mere eller mindre sandet jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

De senest indberettede arter i Naturbasen: