Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: Den har en kort og tyk, men tydelig stok, der er indtil 5 mm og lang og ligeså bred og sidestillet og noget dunet.

Hatten er indtil 3 cm. bred, flødefarvet til lyst okkerbrun og næsten glat, gerne lidt dugget-melet (pruinøs).

Lamellerne er flødefarvede, ret tætte og middelbrede.

Kødet er ret sejt-gelatinøst.

Den vokser overvejende på nåletræ.

Smagen er mild-neutral.

Mild Epaulethat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Kliddet Epaulethat vokser hyppigst på løvtræ, især eg, og er bittert smagende. Hatten er udpræget grynet-kliddet.

Muslingesvampene mangler tydelig stok.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Mild Epaulethat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mest i vinterhalvåret oktober-marts.

Tidsmæssig fordeling

af Mild Epaulethat baseret på Naturbasens observationer:
Mild Epaulethat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mild Epaulethat - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever af at nedbryde dødt ved af nåletræ.

Levested

: På dødt nåletræ.

De senest indberettede arter i Naturbasen: