Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande
  • Fotograf: Iben Rasmussen
    Foto: Iben Rasmussen
  • Fotograf: Iben Rasmussen
    Foto: Iben Rasmussen

Kendetegn

: Hatten er 2-12 cm i diameter, først er den hvælvet, ind imellem næsten kuplet, siden bliver den affladet til nedtrykt. Hatten er mere eller mindre besat med skæl, som er i lilla eller læderbrune farver. Den er tør og grundfarven er en livlig gul, orangegul eller en bleggullig farve.

Undersiden har fjerne, nedløbende lister som er forbundet af tværgående årer. Farven på disse lister er creme til cremegullig.

Stokken er ca. 2-7 cm høj og 0,6-1,5 cm tyk. Den er rundcylindrisk eller tilspidset nedefter. Farven er orangegullig til cremegul.

Kødet er hvidt, fast i hatten og er meget fast i stokken.

Lugten er ubetydelig eller svag abrikosagtig, og smagen er mild til en smule bitter med undertoner af abrikos.

Ametyst-Kantarel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Stinne Lundgård Lande

Variation

: Måden hatten bærer sine skæl på, kan deles op i tre varianter:

1.Tæt besat i midten og så mere og mere spredt udefter

2.Næsten ligeligt fordelte store plamager af skæl over hele hatoversiden.

3.En hat der er næsten helt lilla på grund meget tætte skæl. Denne variant forekommer oftest i nåleskov.

Forveksling

: Den kan forveksles med de to andre ”gule kantareller”: Almindelig kantarel og Bleg kantarel, samt med Almindelig Orangekantarel.

Udbredelse

: Den er kendt fra ganske få lokaliteter i Østjylland og fra enkelte lokaliteter langs resten af østkysten af den jyske halvø (nord for Vejle er der blandt andet nogle lokaliteter).

Den er angivet som sjælden eller meget sjælden i England og Tyskland og Holland. Den er overhovedet ikke kendt fra de andre nordiske lande.

Ametyst-Kantarel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra august til oktober, men enkelte kan findes senere i milde vintre.

Tidsmæssig fordeling

af Ametyst-Kantarel baseret på Naturbasens observationer:
Ametyst-Kantarel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ametyst-Kantarel - månedlig fordeling

Biologi

: Ametyst-kantarel er mykorrhizadannende med løvtræ såvel som nåletræ, dog oftest med løvtræ. Den er nært beslægtet med Almindelig kantarel, og nogle fagfolk regner den som en variant af denne. Denne variant er navngivet (Cantharellus cibarius var. amethysteus).

Levested

: På jorden i løv og nåleskove, dog oftest i løvskov og gerne samme steder som Almindelig kantarel.

De senest indberettede arter i Naturbasen: