Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen

Atlas

: Egeborebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Med sine 5-7 mm er Egeborebille Danmarks største borebille. Kroppen er brun med mange små gullige hårpletter. Benene og følehornene er brunlige, førstnævnte med gullig behåring.

Hovedet er trukket tilbage i pronotum. Pronotum er meget bredere end langt, ca. så bredt som dækvingerne, med afsatte sidekanter. Bagranden er trukket tilbage på midten.

Dækvingerne er ret parallelsidede og mangler punktrækker.

Følehornene har 11 led, hvoraf de sidste 3 er forlængede og tydeligt længere end de foregående.

Egeborebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Hjelme

Forveksling

: Med kroppens gulspættede udseende bør den ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestjylland.
Egeborebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes det meste af året, men er fåtallig eller manglende sidst på vinteren og midt på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Egeborebille baseret på Naturbasens observationer:
Egeborebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Egeborebille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever i tørre stammer af løvtræer, især eg, men også rød-el, pil mm.

Levested

: Kan både findes i skov og i åbent terræn på enkeltstående træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: