Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Tina Rasmussen
    Foto: Tina Rasmussen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Svær at bestemme!

Fund fra muld- eller kalkrige løvskovslokaliteter kan tilhøre andre arter. Indsamlinger fra sådanne habitater, bør vurderes i forum på basis af gode fotos, mikroskopi kan være nødvendig.

Kendetegn

: Hatten er normalt 5-10 cm i diameter, ofte meget uregelmæssigt bølget i kanten. Hoveddelen af svampene har mindst en strækning af kanten, der bølger uregelmæssigt. Farven kan variere fra næsten kridhvid over creme og til (hvis ikke man er en af dem der regner Rødgul Pigsvamp, Hydnum rufescens: se mere under Variation) orangebrune/rødgule farver.

Undersiden af hatten består af et hav af små hvide pigge, der kan være op til ca. 1 cm lange.

Stokken er ca. 1-2,3 cm tyk og omkring 2,5-8 cm høj, blegere end hatten ofte ligeså hvid som piggene.

Kødet er sprødt, og i rå tilstand lidt bittert.

Svampen er sjældent angrebet af insekter og snegle.

Almindelig Pigsvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tina Rasmussen

Variation

: Som sagt så regner en del den rødgule/rødbrune variant/svamp af pigsvampen/e som en selvstændig art, og derfor kan man blot stryge den variation. I øvrigt er denne variant/svamp også en ganske god spisesvamp.

Forveksling

: Svampen kan grundet kombinationen af de hvide pigge, lyse farver og sprøde kød ikke forveksles med nogen anden svamp.

Udbredelse

: Som skrevet så kan den findes på mange forskellige jorde og i mange typer skov, og den er derfor udbredt i hele landet, måske med en lille overvægt i de egne af landet, der har store arealer bøgeskov eller granplantage.
Almindelig Pigsvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De første grupper dukker op medio august, men den er mest talrig hen mod oktober lige indtil frosten sætter ind.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Pigsvamp baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Pigsvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Pigsvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Denne svamp er meget alsidig, hvad angår levesteder, men den findes oftest i smågrupper i bøgeskov. Det er dog kun med en lille margin, at det er oftest den findes disse steder.

Levested

: Svampen vokser oftest i bøgeskove eller mosrige sandede granplantager, men den kan næsten dukke op i en hvilken som helst skov grundet dens evne til at vokse på de fleste jordbunde, så hold øje med den.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske svampenavne, en pdf udgivelse af Jens H. Petersen & Jan Vesterholt

De senest indberettede arter i Naturbasen: