Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: ODM
    Foto: ODM
  • Fotograf: ODM
    Foto: ODM
  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo

Kendetegn

: Længde 18 cm. På størrelse med Sanglærke og tydeligt større end Markpiber. Har lange ben, lang hale og kraftigere næb end Markpiber og meget lang bagklo (13,5-20 mm kan være lige så lang som næbbet). Rygside brun, tydeligt sortstribet, BRYST BLEGT GULBRUNT MED FÅ, MEN TYDELIGE, MØRKE STRIBER (flere hos ungfugle). Hovedet med mørk isse, tydelig lys øjenbrynsstribe, lys tøjle (kan være svær at se, især skråt forfra), kraftig mørk skægstribe, som går ned til en kraftig mørk plet på halssiden. Strube hvid og ustribet beigefarvet.

Større, og med mere opret holdning end Markpiber (virker næsten drosselagtig) af holdning, størrelse og næbform) denne er om foråret let at kende på ustribet bryst og ryg, men om efteråret er ungfugle mere eller mindre stribede og meget vanskelige at adskille fra Storpiber bortset fra på flugtkald og på bagkloens længde.

Har i frisk dragt et varmt okker eller rustorange skær på bryst og flanker og fine, mørke striber over brystet. Efterårsfugle i Vesteuropa er oftest ungfugle (1k) med dele af den juvenile dragt bibeholdt; de har kraftigere striber på bryst og halssider og en del rygfjer med brede, mørke centre (hvilket kan give fuglene et sanglærkeagtigt udseende). Fugle, som har overstået fældningen til 1. vinterdragt, kendes på bibeholdte juvenile armdækfjer og tertialer; disse fjer har hvidlige bræmmer.

Flyver kraftfuldt i dybe buer som Hvid Vipstjert; virker tykmavet i flugten. SVIRRER ofte før nedslag i højt græs (sjældent hos Markpiber). Flyver over kortere strækninger i fladere buer, og kan da ligne Engpiber i dobbelt størrelse.

Raster på marker og strandenge med højt græs. Ofte nær vand.

Stemme: Flugtkaldet er karakteristisk: et sprudlende, groft schreerrp eller prrip, tit let stigende som groft gråspurvekald. Især på trækket og ved uro vidtlydende. På yngleplads og fra rastende fugle et svagere tjeep.

JIZZ: Piber af næsten drosselstørrelse, som flyver i store flade buer og ofte svirrer et øjeblik med udbredt hale før nedslag i højt græs, i lighed med Sanglærke. Kaldet et hæst og vidtlydende schreerrp som groft gråspurvekald, eller som lærred, der rives hurtigt over = kan være Storpiber.

Storpiber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: jens veilgaard vendelbo

Forveksling

: Markpiber, Sanglærke.

Kan også forveksles med Skovpiber, der dog er klart mindre.

Udbredelse

: Hører hjemme i Sibirien, det mellemste Asien til det vestlige Kina samt i den australske region.
Storpiber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark en sjælden, men regelmæssig efterårstrækgæst (med. sept..-nov.), hyppigst mod SV, og meget sjælden vinter- og forårstrækgæst ( jan.-maj).

Tidsmæssig fordeling

af Storpiber baseret på Naturbasens observationer:
Storpiber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Storpiber - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler på våde græsenge og agerland med højt græs, ofte ved skovrydninger.

Levested

: Yngler i Sibirien. Lille bestand i SV Iberien og NV Afrika.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten v/Mullarney m.fl. L&R 2000.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman, Madge og Olsen. Gads forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: