Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bjarne Amstrup
    Foto: Bjarne Amstrup
  • Fotograf: Bjarne Amstrup
    Foto: Bjarne Amstrup
  • Fotograf: Bjarne Amstrup
    Foto: Bjarne Amstrup

Kendetegn

: Længde 13-14 cm. Ligner i form og størrelse en Rødhals med lidt opadbøjet næb. Kendes i alle dragter på blå overgump og hale (som dog kan være svære at se i felten: den blå hale virker tit bare mørk), og på orange flanker (undtagen hos ungfugle).

Adult han (i 3. kalenderår eller ældre) er umiskendelig, og i godt lys er den utrolig smuk: mørkeblå på hele oversiden med klart blå skuldre, overgump og et parti på vingeforkanten. Har en mere eller mindre tydelig hvid øjenbrynsstribe, hvid strube og gråhvid bug.

Hunner, hanner i 2. kalenderår og ungfugle er grå på oversiden, har hvid strube og øjenring, grålig øjenbrynsstribe, og diffust gråt brystbånd.

Juvenil har mørkt gråbrun overside med talrige, små, gulhvide pletter og lyst, mørkplettet bryst.

Ret sky og lever ret skjult. Knikser tit med vinger og hale.

Stemme: Synger især fra midnat til solopgang, oftest fra en trætop. En ret kraftig, smuk, kort sang i et middelhøjt toneleje og i nogen grad et fast tema: en hurtigt kvidrende remse f.eks. hidididiidydidydiii. Hver enkelt han har flere temaertil rådighed. Kaldet er et tik-tik, der minder om rødhalsens.

Blåstjert
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Pedersen

Forveksling

: Kan formentlig overfladisk ligne flere andre småfugle - måske Blåhals, Rødhals.

Udbredelse

: Arten er på langsom fremmarch mod Vest-europa. Ud over den finske bestand (på 50-250 par) yngler den østover fra den vestlige del af Rusland gennem nåleskovsbæltet til Stillehavet.
Blåstjert - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten er kun set 11 gange i Danmark (2010), i Sverige i alt 24 (2002). Overvintrer i Sydøst-asien og ankommer til de europæiske ynglepladser østfra i maj. Trækker atter bort i september.

Tidsmæssig fordeling

af Blåstjert baseret på Naturbasens observationer:
Blåstjert - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåstjert - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler første gang 1 år gammel. Opretter territorier. Reden anbringes i huller, f.eks. på trærødder, i rødder på væltede træer eller i skrænter. De 5-7 æg lægges ultimo juni og udruges af hunnen på ca. to uger. Ungerne er flyvefærdige ca. 15 dage gamle. I Rusland opfostrer en del par kuld nummer to i august. Om dette også kan ske i Finland, vides ikke.

Lever i yngletiden af insekter. Resten af året ernærer den sig også af bær og frø.

Levested

: Yngler ikke i Danmark. Yngler i Norden kun i det østlige Finland, hvor den er noget af en sjældenhed. Den yngler i frodig, uberørt nåleskov med mosbevoksede graner på fugtig bund, ofte i forbindelse med kuperet terræn. I Sverige blev der i 1997 konstateret et yngleforsøg, så arten kan her være en uregelmæssig ynglefugl.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten, v/Mullarney m.fl., L&R 2000.

Nordens fugle, v/Génsbøl, Gyldendal 2006.

De senest indberettede arter i Naturbasen: