Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Skjold Søndergaard
    Foto: Skjold Søndergaard
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Gerth Nielsen
    Foto: Gerth Nielsen

Kendetegn

: Thallusloberne er fra basis,flade,bændelformede og uregelmæssige - fra få mm. og op til 3 cm. brede og stærkt forgrenede. Thallus er blågrønt - undertiden gående over i grønsort - og ofte mere eller mindre hængende. Loberne er ofte noget vredne og afsmalnende mod spidsen. Frugtlegemerne er fladestillede eller sidestillede - og ret sjældne i Danmark, men ses dog nu og da..
Stor Grenlav
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Annemette N. Jensen

Forveksling

: Tue-Grenlav har næsten altid talrige frugtlegemer og næsten trinde thalluslober; væksten er opret, aldrig hængende.

Andre forvekslingsmuligheder i slægten grenlav har soredier, der er små kornede ynglelegemer, der sidder i argrænsede områder: soraler.

Udbredelse

: Hist og her til til temmelig almindelig i hele landet.
Stor Grenlav - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Grenlav baseret på Naturbasens observationer:
Stor Grenlav - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Grenlav - månedlig fordeling

Biologi

: Men typisk lavbiologi, se f.eks. Klippe-Grenlav.

Levested

: Den vokser på bark (poppel, ask m.v.).
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Lavflora, Ulrik Søchting, Botanisk Institut 2002 ff. Intet ISBNNR.

Flora i Farver 2 Sporeplanter, M. Skytte Christiansen, Politikens Forlag 1978.

Lavar - En fälthandbok, Roland Moberg og Ingmar Holmåsen, Interpublishing, Stockholm 2008.ISBN 91-86448-25-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: