Artsleksikon

Vælg en orden og klik dig frem til den art du leder efter, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af klassen

De strålefinnede fisk er den suverænt mest artsrige klasse blandt hvirveldyrene. Klassen tæller over 23000 arter og nye opdages jævnligt, bl.a. i dybhavet. Klassen deles op i mindst 32 ordner.

Gruppen er umiddelbart meget forskellig i udseende, men har en del fællestræk, der binder dem sammen.

De har alle parrede finner, der afstives af en række benstråler. Indre skelet næsten udelukkende opbygget af benvæv, hvirvelsøjlen helt forbenet og især i underkæben ses en reduktion i antallet af knogleelementer. Skællene er reducerede og består kun af ben eller mangler helt. Hjertekeglen er reduceret og funktionelt erstattet af pulsåresvulsten i venstre aorta.

Nogle af de mange ordner er velkendte, fordi de indeholder en del arter, der er vigtige konsumfisk, f.eks.

Sildefisk

Torskefisk

Laksefisk

Karpefisk

Aborrefisk

Flynderfisk

Andre ordner er noget mere eksotiske og mange vidner om de ekstremt forskelligartede tilpasninger, der er indenfor gruppen.

Det gælder f.eks. Fastkæbefiskene, der indeholder arter som Kuffertfisk, Pindsvinefisk og Klumpfisk. Denne orden er bl.a. kendetegnet ved, at over- og mellemkæbe er sammenvoksede og gællelågene er overvokset af den omgivende hud, så der kun er en smal gællespalte tilbage foran brystfinnerne.

Blandt ordenen ålefisk finder man Svælgposefisken (Saccopharynx), der med et kæmpestort gab er tilpasset til, at når der endelig kommer noget forbi på de store dybder hvor den lever, så skal det sluges og fortæres, næsten uanset størrelse.

Den europæiske malle, der indtil midten af det 18. århundrede levede i Danmark, er – næst efter de største stører – Europas største ferskvandsfisk. Den kan under gunstige forhold blive op til 4 meter, veje op mod 300 kg og blive omkring 80 år gammel.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: