Artsleksikon

Vælg en orden og klik dig frem til den art du leder efter, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af klassen

Skelettet består overvejende af brusk, der dog i større eller mindre grad er forkalket. 6-7 adskilte gællespalter uden gællelåg. Hud med hudtænder og asymmetrisk halefinne. Både æglæggende og ungefødende (Ovovivipare).

Hajer og rokker blev oprindeligt betragtet som en primitiv gruppe fisk, fordi deres skelet fortrinsvis er opbygget af brusk, men det har vist sig, at nogle af stamformerne hos de kæbeløse fisk, havde et skelet, der overvejende var forbenet. Det vil sige, at et bruskskelet er en avanceret karakter hos denne klasse.

Over 600 nulevende arter, der lever i alle verdenshavene, dog fortrinsvis i de tropiske områder.

Især hajerne har levet en omtumlet fylogenetisk tilværelse, og hajernes indbyrdes placering er omdiskuteret.

I dag er der nogenlunde konsensus om tre overordner, Batomorphii, Squalomorphii og Galeomorphii, der opdeles i mindst 11 ordner.

Hajer:

Flertallet har et tilspidset, kegleformet hoved, beregnet til at reducere vandmodstanden. Mund med en eller flere rækker trekantede spidse eller knudrede og pladeformede tænder. Kontinuerligt tandskifte. Sidestillede gællespalter.

Hvalhajen er verdens største fisk og måler 13-14 meter. Hvalhajens æg er også de største, der findes blandt nulevende dyr (ca. 30 cm lange og 15 cm brede).

Rokker:

Brede og fladtrykte med meget store brystfinner og piskeformet hale. Overvejende bunddyr, men enkelte arter er fritsvømmende. Mund, lugtegruber og gællespalter er anbragt på undersiden af hovedet.

Nogle af rokkerne har ret avancerede forsvarsmekanismer. Pilrokken og andre medlemmer af familien Trygonidae har løstsiddende giftige pigge på halen, som med stor kraft kan slynges ind i eventuelle angribere.

De elektriske rokker i slægten Torpedo kan afgive stød med en spænding på op til 220 V og en strømstyrke på flere ampere. Strømmen bruges både til at lamme bytte og som forsvarsmiddel.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: