Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Ravn Jensen
    Foto: Jonas Ravn Jensen
  • Fotograf: Morten DD Hansen
    Foto: Morten DD Hansen
  • Fotograf: Lene Christensen
    Foto: Lene Christensen

Atlas

: Apion pomonae overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3,6 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Hovedet, benene og følehornene er sorte, sidstnævnte med mere eller mindre lys rod. Pronotum og dækvingerne er blå og noget skinnende.

Snuden er tydeligt tilsmalnet foran følehornenes indledningssted og er derfor meget bredere ved roden end ved spidsen. Snudens underside er udvidet under følehornenes indledningssted (ses kun fra siden). Øjnene er store og hvælvede. Pronotum er tydeligt smallere fortil end bagtil, på midten med rundede sider, punkturen er tæt og ret kraftig. Pronotums korte midtfure når normalt ikke forbi midten. Dækvingerne er brede.

Apion pomonae
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Sørensen

Forveksling

: Der er en del Apion-arter med blålige dækvinger, f.eks. Apion aethiops, pisi, vorax og punctigerum, men de mangler snudens kraftige tilsmalning og udvidelsen på undersiden. Derudover har de fleste sort pronotum. Dog har punctigerum ofte mere eller mindre blåligt pronotum.

Den nærtstående Apion cerdo ligner meget i formen, men den har sorte dækvinger og pronotum.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Bornholm. En ganske almindelig art i det meste af Danmark.
Apion pomonae - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, men ses primært i april-oktober, hvor den er mest aktiv.

Tidsmæssig fordeling

af Apion pomonae baseret på Naturbasens observationer:
Apion pomonae - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion pomonae - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af vikke og fladbælg, især Gærde-Vikke og Gul Fladbælg. Larven lever i bælgen hvor den ernærer sig af frøene. Der kan godt leve 5 eller flere larver i en bælg. Forpupningen finder sted i bælgen og varer 10-12 dage. Den nye generation kommer frem fra midt på sommeren til først på efteråret. Arten findes ofte på diverse træer og buske, som den tilfældigt lander på under migration.

Levested

: Løvskove, overdrev, enge, mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 34: 316-317.

Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: