Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Atlas

: Triplax aenea overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,2-4,1 mm. Følehornene er sorte og har en kraftig og tydeligt afsat 3-leddet kølle. Benene, hovedet, pronotum og scutellum er rødgule, dækvingerne er metalblå eller metalgrønne. Pronotum er meget bredere end langt og svagt tilsmalnet fremefter, siderne er ikke rundede, undtagen partiet umiddelbart bag ved forhjørnerne. Punkturen er ret kraftig og spredt. Dækvingerne er ret smalle og har fine punktrækker.
Triplax aenea
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: De øvrige arter i slægten adskilles let ved at dækvingerne ikke er metalblå eller metalgrønne, men blankt sorte. Arterne Triplax scutellaris og rufipes adskilles yderligere ved at være betydeligt bredere. De er ikke set i Danmark efter 1900 og må antages at være uddøde i landet. Den største forvekslingsmulighed er derfor Triplax russica, som, udover anderledes dækvingefarve, blandt andet adskilles ved at have sort scutellum og bredere pronotum med svagt rundede sider og finere punktur. I øvrigt er den større (4,5-6,5 mm).

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland. I Nordjylland er den ikke fundet efter 1900. Den er almindelig på det meste af Sjælland, i den øvrige del af landet er den ret sjælden.
Triplax aenea - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Triplax aenea baseret på Naturbasens observationer:
Triplax aenea - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Triplax aenea - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever i træsvampe, især på bøg. Den overvintrer som voksen, blandt andet under bark.

Levested

: Løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. 1950: Clavicornia 1. Biller XIII. Danmarks Fauna 55. - Gads Forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: