Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Amalus scortillum overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,7-2 mm fra øjnenes forand til dækvingespidsen. Hovedet og pronotum er sorte, sidstnævnte med tæt hvid skælklædning på siderne. Dækvingerne er sorte, ofte med et mere eller mindre udbredt rødligt parti bagerst. Dækvingesømmen er i hvert fald fortil hvidt skælklædt. Oversiden er i øvrigt fint og spredt lyst behåret. Kroppens underside er tæt hvidt skælklædt. Følehornene er sorte eller brunlige med ofte lysere rod. Benene er rødlige.

Følehornssvøben er 6-leddet. Lårene er utandede. Snuden er ret slank, hos hannen lidt kortere end, hos hunnen ca. så lang som pronotum og hovedet tilsammen.

Pronotum er bredere end langt med svagt rundede sider. Punkturen er kraftig og ret tæt. Sideknuder og midtfure mangler.

Dækvingerne har kraftige punktstriber. Mellemrummene er ca. så brede som striberne.

Amalus scortillum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Ceutorhynchus querceti og visse Coeliodes-arter, f.eks. nigritarsis, kan ligne lidt ved første øjekast, men de kan blandt andet adskilles ved at have partier med tydelige børster eller hår på dækvingerne, også uden for sømmen. C. querceti kan i øvrigt let kendes på at have tydelige sideknuder på pronotum.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet, men betragtes ikke som værende almindelig. Artens levevis taget i betragtning skyldes det dog højst sandsynligt, at den er overset. Den kan være svær at finde ved ketsjning, da Vej-Pileurt (i hvert fald nogle underarter) ofte er meget lavtvoksende. Den findes således lettest ved forsigtigt at løfte planterne over en bakke, hvor eventuelle biller kan rystes af.
Amalus scortillum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Findes primært i sommerhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Amalus scortillum baseret på Naturbasens observationer:
Amalus scortillum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Amalus scortillum - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på Vej-Pileurt (Polygonum aviculare) på tør, ofte sandet bund.

Levested

: Findes især i kulturprægede landskaber. Også på dyrkede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: