Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Svær at bestemme!

Ligner andre hjulhatte, men har ikke noget hjul.

Kendetegn

: Hat 10-15 x 8-12 mm, agernformet til ellipsoidisk, senere udbredt, efterhånden radiærfuret, rødbrun til orangebrun, senere lysere og mere grålig mod randen. Lameller frie, men ikke adskilt fra stokken ved et mellemrum. Stok 30-120 x 2-4 mm, cylindrisk eller lidt udvidet nedefter, glat, hvidlig til gulbrun.

Sporer 10-14,5 x 6-8 µm, ellipsoidiske, ikke affladede, med central spirepore; hat med spredte, >200 µm lange, tykvæggede børster (sklerocystider).

Hansens Hjulhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Den eneste art af Hjulhat (Parasola), der har lange brune børster i hathuden; de kan ses med lup, men kan undertiden være sparsomme eller mangle. Den minder om arter, der har hjul omkring stoktoppen, særlig Skygge-Hjulhat (Parasola kuehneri), men Hansens Blækhat har ikke en bred stribe mellem lamellerne og stoktoppen. Den er også den eneste art i slægten med central spirepore. Desuden minder den om en række blækhattearter, der ikke har hjul, men har lignede udseende, herunder Bredsået Blækhat (Coprinus disseminatus). Disse har dog fint fnugget stok og hat.

Udbredelse

: Hist og her i Danmark; kun fundet i det østlige Jylland og på Øerne. Arten er i Danmark og udlandet registreret under hele tre artsnavne: hemerobius, der angives ikke at have børster i hathuden, auricomus med børster, og hansenii, der er kraftigere og vokser i knipper, i originalbeskrivelsen angivet uden børster. Det er blevet almindeligt at slå disse sammen og skippe det ældste navn, hemerobius, som utydbart. De tre latinske artsnavne betyder hhv. daglever, guldhår og Hansens (Emil Christian Hansen var en dansk mykolog, der beskæftigede sig med blækhatte). Det danske artsnavn blev introduceret i 2007.
Hansens Hjulhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august, hyppigst i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Hansens Hjulhat baseret på Naturbasens observationer:
Hansens Hjulhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hansens Hjulhat - månedlig fordeling

Biologi

: Saprotrof på træflis, på kviste og på jord.

Levested

: I parker, i løvskove, på vejkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesterholt, J., E. Rald & T. Læssøe 2007: Slægten Hjulhat (Parasola) i Danmark. – Svampe 56: 29-37.

De senest indberettede arter i Naturbasen: