Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter

Kendetegn

: Rosabladet Silkehat henregnedes tidligere til slægten Parasolchampignon, men er indgået i slægten Silkehat.

Den ligner en middelstor uskællet hvid parasolhat eller champignon, men afslører sig ved lamellernes tydelige rosa skær, i alt fald hos lidt ældre eksemplarer, hhv. hvidt sporestøv.

Hatten er hvid, evt. som ældre med et svagt gulligt eller læderbrunligt skær, glat eller fint silkefibret.

Lamellerne er frie, tætte og brede, hvide, men får snart et tydeligt rosa skær.

Stokken er hvid og kølleformet og med en tydelig, løst siddende ring.

Rosabladet Silkehat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Variation

: Det kan være svært at erkende lamellernes rosa skær hos helt unge eksemplarer.

Forveksling

: Der er forvekslingsmuligheder med champignoner og hvide parasolhatte. Især kan forvekslingen med hvide parasolhatte være kritisk. Ofte er disse skællede i varierende grad og i alle tilfælde mangler de de rosa skær på lamellerne. Se i øvrigt beskrivelsen af kendetegn.

Mest kritisk er måske forvekslingen med Hvid Parasolhat, der ofte har noget skællet, hvid hat og mangler rosa skær på lamellerne: www.fugleognatur.dk/gallery_browse

Andre arter i slægten Silkehat, f.eks. Gran-Silkehat med stærkt skællet hat, ligner ikke synderligt.

Den kan måske overfladisk forveksles med Giftig Rødblad, men denne har rødligt sporestøv, mangler ring, og vokser i skov.

Udbredelse

: Den kan findes på passende voksesteder i hele landet, men er ikke særligt almindelig. Dog forveksles den utvivlsomt tit med champignoner eller hvide parasolhatte.
Rosabladet Silkehat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Rosabladet Silkehat baseret på Naturbasens observationer:
Rosabladet Silkehat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rosabladet Silkehat - månedlig fordeling

Biologi

: En saprotrof, ikke-mykorrhizasvamp.

Den anses for at være giftig, men de giftige indholdsstoffer er ikke identificeret.

Levested

: Næringsrige steder i parker, på græsplæner, i vejrabatter os.v. - Den er ofte solitær eller står med kun få frugtlegemer på en lokalitet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Funga Nordica,Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al,Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde, ISBN: 978-87-983961-3-0

Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De senest indberettede arter i Naturbasen: