Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter

Kendetegn

: En smal og meget karakteristisk blomstertæge på 4,6 - 5,5 mm.

1. og 2. følehornsled er kraftigt fortykkede og beklædt med sorte børstehår. 2. led er sammentrykt på den ene led. Oversiden er sort med mørke opstående hår og nedliggende sølvhvide hår. Lårene er grønne og skinnebenene er rødgule. 3. fodled er mørkt.

Nymfen ligner meget det voksne dyr og er også let at kende.

Køllehornet Blomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tom Rasmusen

Forveksling

: Kombinationen af sort overside, kraftigt fortykkede 1. og 2. følehornsled samt grønne lår efterlader ingen forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Den er udbredt og almindelig i hele landet.
Køllehornet Blomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra starten af juni til september.

Tidsmæssig fordeling

af Køllehornet Blomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Køllehornet Blomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Køllehornet Blomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den kan findes på flere vidt forskellige planter, f.eks. buske (heriblandt Rosenfamilien), større løvtræer og urter (især Stor Nælde). Den overvinter som æg og har en generation om året. Føden består primært af dyrisk kost.

Levested

: Skovbryn, krat, parker, haver mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/heterotoma_planicornis

De senest indberettede arter i Naturbasen: