Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel

Kendetegn

: Det voksne dyr har en længde på 7,4-8 mm. Kroppen er overvejende lysegrøn, ofte med gullige nuancer. Oversiden har sorte tegninger, blandt andet i form af 2 sorte pletter på midten af pronotum, midtstribe på scutellum og striber på dækvingernes årer.

Benene er overvejende grønlige med rødlige knæpartier. Følehornene er grønlige eller rødlige med mørk ydre del af 2. led samt helt mørkt 3. og 4. led

Rødknæet Blomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Villy Pedersen

Forveksling

: Adelphocoris quadripunctatus og Lucernetæge (Adelphocoris lineolatus) kan måske forveksles, da begge er relativt store med lignende form og kan have to sorte pletter på pronotums midte, selvom førstnævnte normalt har 4. Oversidens tegning er dog normalt meget mindre kontrastrig og begge arter mangler de rødlige knæpartier. Derudover er tegningen anderledes. F.eks. mangler A. quadripunctatus den sorte midtstribe på scutellum og begge arter har helt grønligt hoved, i modsætning til Mermitelocerus schmidtii.

Se også Toplettet Bederoetæge (Closterotomus norwegicus), som også let kan adskilles ved ovennævnte karakterer.

Udbredelse

: Kun kendt fra Sjælland og Falster. På Sjælland er arten ret udbredt i den østlige og sydlige del.
Rødknæet Blomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra sidst i maj til juli.

Tidsmæssig fordeling

af Rødknæet Blomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Rødknæet Blomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødknæet Blomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever især på Ask, men kan også findes på blandt andet Vrietorn, Elm og Hassel, samt i vegetationen under disse. Den overvintrer som æg og har en generation om året. Føden består både af plantesaft og smådyr.

Levested

: Frodige og lysåbne partier i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Gaun, S. Blomstertæger. Danmarks Fauna. Bd. 81. 1974.

miridae.dk:

miridae.dk/mermitelocerus_schmidtii

De senest indberettede arter i Naturbasen: