Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter
  • Fotograf: storm winther hansen
    Foto: storm winther hansen

Kendetegn

: Længde: 4,4-5,4 mm.

Oversiden er næsten ensfarvet sort med lysegule ben og følehorn, sidstnævnte med sort rod. Derudover har membranen en lys plet ved spidsen af cuneus.

Gulbenet Blomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Arten forekommer i en farveform (f. avellanae), som har ensfarvet brun eller rødbrun overside med rød cuneus.

Forveksling

: Den normale farveform bør ikke kunne forveksles med andre arter.

Den lysere farveform ligner Brachyarthrum limitatum, som dog let adskilles ved at have sort hoved og sorte følehorn. Den lever på bævreasp.

Pinalitus rubricatus er måske den største forvekslingsmulighed, men den har mere rødlige følehorn og ben, særligt baglårsspidserne er ret rødlige. Den lever på nåletræer, primært gran.

Udbredelse

: Den er almindelig på øerne samt i Syd- og Østjylland. I den øvrige del af Jylland er den mere spredt forekommende.
Gulbenet Blomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni til starten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Gulbenet Blomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Gulbenet Blomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulbenet Blomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på Hassel. Den overvintrer som æg og har en generation om året. Den ernærer sig både af plantekost og dyrisk kost.

Levested

: Skovbryn, skovlysninger, hegn, parker mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/phylus_coryli

De senest indberettede arter i Naturbasen: