Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Rasmussen
    Foto: Jens Rasmussen
  • Fotograf: Jens Rasmussen
    Foto: Jens Rasmussen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Kendetegn

: Længde: 7,0-8,5 mm.

Oversiden er gulbrun, gul eller orange med sorte længdestriber på dækvingerne. Pronotum har 4 mørke pletter fortil, og bagtil et bredt sort tværbånd som er afbrudt i midten. Bagranden er smalt lys. Scutellum og cuneus er overvejende lyse. Membranen er mørk med gullige årer.

Stribet Blomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Werner Meng

Forveksling

: En karakteristisk art. Dog har Gulstribet Egetæge (Miris striatus) også sortstribede dækvinger, men den adskiller sig på mange andre punkter og bør derfor ikke kunne forveksles. Blandt andet er den større (9-12 mm) og smallere. Derudover har den overvejende sorte følehorn og en sort længdestribe på scutellum.

Udbredelse

: Arten er almindelig i det meste af landet.
Stribet Blomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Stribet Blomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Stribet Blomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribet Blomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på eg. Den overvintrer som voksen og har en generation om året. Føden består af plantedele.

Levested

: Skovbryn, skovlysninger, parker mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/rhabdomiris_striatellus

De senest indberettede arter i Naturbasen: