Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Ole Ohm Lundager
    Foto: Ole Ohm Lundager
  • Fotograf: Pernille Fjeldgaard
    Foto: Pernille Fjeldgaard

Kendetegn

: Længde 11-13 mm. Imago er overvejende grågrøn eller olivenfarvet. En plet bagest på scutellum samt pronotums siderande er bleggule. Nymfen er grågrøn.
Fyrrebredtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Enebærbredtæge (Chlorochroa juniperina), som dog er lidt mindre, mere grønlig og lidt mere hvælvet, samt har en noget kortere sugesnabel. Overfladisk kan den minde om Grøn bredtæge (Palomena prasina) og Gyvelbredtæge (Piezodorus lituratus), som dog begge mangler den bleggule plet på scutellum.

Udbredelse

: Den er ret udbredt, især de i sandede egne i Jylland samt på øerne i Kattegat, men ret lokal og ikke almindelig.
Fyrrebredtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren, men den kan være aktiv selv i ret kolde perioder.

Tidsmæssig fordeling

af Fyrrebredtæge baseret på Naturbasens observationer:
Fyrrebredtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fyrrebredtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den suger saft på Skovfyr, særlig på de umodne kogler, undtagelsesvis også på andre nåletræer. Der er én årlig generation.

Levested

: Den lever i fyrrekrat og lysåben blandings- og fyrreskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: