Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Per Mosegaard
  Foto: Per Mosegaard
 • Fotograf: Marianne Hansen
  Foto: Marianne Hansen
 • Fotograf: Marianne Hansen
  Foto: Marianne Hansen
Sortrygget Hvid Vipstjert (Motacilla alba yarrellii) regnes ikke som en selvstændig art, men som en underart af Hvid Vipstjert (Motacilla alba).

Kendetegn

: Størrelse og adfærd som Hvid Vipstjert. Sortrygget Hvid Vipstjert er en britisk race, som også forekommer lokalt på de tilstødende kontinentkyster. Hannen har helt sort overside og sodgrå flanker; hunnen har mørkegrå ryg, men sort isse, overgump og overhaledækfjer. Fælder i aug.-sept. til vinterdragt og får da mindre sort på hoved og et svagt citrongult skær på hovedets lyse partier.

Yngler lejlighedsvist i Danmark. De fleste yngleforekomster har drejet sig om blandede par. I DOFs atlasundersøgelse i perioden 1993-96 er der gjort 6 sikre eller sandsynlige ynglefuld af Sortrygget Hvid Vipstjert. De 3 af ynglefundene er gjort i Ringkøbing Amt i 1993-94 og omfattede 4-5 par, hvoraf et enkelt racerent par fik 2 udfløjne unger. De resterende 3 ynglefund har alle drejet sig om enkelte blandede par, og de er alle fundet på kystlokaliteter i det nordvestlige og nordlige Jylland.

JIZZ: Fugl, som ligner Hvid Vipstjert og som ikke har grå, men glinsende sort ryg der går i ét med kulsort nakke kan være Sortrygget Hvid Vipstjert.

Sortrygget Hvid Vipstjert
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marianne Hansen

Forveksling

: Hvid Vipstjert

Udbredelse

: I Danmark en sjælden ynglefugl og sjælden, men regelmæssig trækgæst ved den jyske vestkyst, fra ynglepladserne i Storbritannien.
Sortrygget Hvid Vipstjert - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sommergæst (mar.-okt.). Enkelte vinterfund ses.

I modsætning til Hvid Vipstjert, der især overvintrer i Mellemøsten og NØ Afrika, forbliver Sortrygget Hvid Vipstjert i Sydeuropa vinteren over, og kommer derfor også tidligst tilbage. Ofte ses et par stykker i Danmark, inden Hvid Vipstjert ankommer.

Tidsmæssig fordeling

af Sortrygget Hvid Vipstjert baseret på Naturbasens observationer:
Sortrygget Hvid Vipstjert - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortrygget Hvid Vipstjert - månedlig fordeling

Biologi

: Som Hvid Vipstjert

Levested

: Som Hvid Vipstjert
Litteratur brugt til denne beskrivelse
"Fuglenes Danmark v. Grell, Gads Forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: