Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bent Christiansen
    Foto: Bent Christiansen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Bævreasp overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et træ, som bliver indtil 20 meter højt, men i reglen er lavere; det er meget tilbøjelig til at danne rodskud, og bevoksningerne har derfor ofte karakter af små krat.

Unge træer har glat, gulbrun bark; hos ældre træer bliver barken i alt fald forneden gråsort og sprukken.

Bladene er næste kredsrunde og groft bugtet-tandede; deres stilk er lang og stærkt sammentrykt fra siden, hvilket gør, at bladene sættes i bevægelse ved selv svage vindpust og frembringer en blød, klingende-raslende lyd.

På unge rodskud har bladene en ret anderledes form, idet de er aflangt hjerteformede med fint tandet rand.

Raklerne kommer frem før bladene og er lådne af alange hår på de dybt fligede rakleskæl. Både støvknapper og støvfang er røde, så han- og hunrakler ser omtrent ens ud..

Bævreasp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Hybrid-Asp Populus x wettsteinii, som er hurtigtvoksende og meget variabel. Hybridasp er en krydsning mellem bævreasp (Populus tremula) og den amerikanske Populus tremuloides. Den kan kendes på, at bladene har en mere udpræget spids og er mere hjerteformet-aflange end Bævre-Asps blade.. Den anvendes, og især har været anvendt, som hurtigtvoksende læplantningstræ, ammetræ m.v. www.fugleognatur.dk/artintro...

Udbredelse

: Vores eneste hjemmehørende træ fra poppelslægten. Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Bævreasp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer marts-april og har løvspring kort efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Bævreasp baseret på Naturbasens observationer:
Bævreasp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bævreasp - månedlig fordeling

Biologi

: Et enbo træ (særskilte han- og hunblomsterstande på samme plante) med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Slægtsnavnet Populus er det gamle latinske navn for poppel.

Tremula er latin for "sitrende", "skælvende" sigtende til træets let bevægelige løv.

Den var et af de første træer i Danmark efter sidste istid, hvor den indvandrede sammen med Dun-Birk.

Levested

: Et lystræ, der ofte er pionervækst, og især findes på mager bund. Den klarer sig fint selv med hård græsning, da den har er meget tilbøjelig til at danne nye rodskud.

Bævre-Asp forsvinder ret hurtigt, når et område overgår til mere sluttet skov.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: