Artsleksikon

Vælg den art du leder efter på listen, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af familien

En stor familie bestående af 3 slægter med over 400 arter. Det er træer eller buske.

Bladene er hele, spredte og ved grunden af stilken med akselblade, som ofte falder tidligt af.

Blomsterne er enkønnet, og han- og hunrakler sidder på forskellige planter.

Poppel har vindbestøvning, og pil har insektbestøvning.

Frugten er en lille enrummet kapsel. Den indeholder mange frø, som er forsynet med silkeagtige hår og spredes med vinden.

Frøet beholder kun sin spireevne i ganske få dage og spirer kun på fugtig ren humus eller mineraljord.

I kultur forynges planterne ved stiklinger, og der findes et utal af kloner.

Af Poppel er Bævre-Asp naturligt hjemmehørende i Danmark. Sølv-Poppel er indført fra Sydeuropa.

Grå-Poppel er en krydsning mellem Sølvpoppel og Asp. Alle tre er store træer. De formerer sig villigt ved rodskud og er meget almindelige mange steder, især ved kysterne og på lettere jord.

Sort Poppel, Kanadisk Poppel og Vestamerikansk Balsampoppel anvendes især til by- og landskabsplantning.

Hybrid-Asp er en krydsning mellem Bævreasp og en nordamerikansk asp.

Den og Balsam-Poppel har en meget stor vækstkraft og har i mindre omfang været anvendt i skovene til brug for bl.a. fremstilling af tændstikker.

Pil er overvejende buske og mindre træer. De er udbredt fra troperne til arktisk. De opdeles ofte i vår- og sommerpil. Vårpil blomstrer før løvspring med de velkendte "gæslinger" og sommerpil blomstrer efter løvspring.

I Danmark regnes for pileslægtens vedkommende ca. 10 taxa for naturligt hjemmehørende:

Øret pil, Grå-Pil, Selje-Pil, Krybende Pil, Gråris, Rosmarin-Pil, Sort Pil, Spyd-Pil og Femhannet Pil.

Mange andre pil anvendes i Danmark til by- og landskabsplantning, samt som energi- og vidjepil.

Hvidpil er kendt som store parktræer.

De fleste pil krydser sig villigt med hinanden.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: