Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank
  • Fotograf: Frederik Fanger
    Foto: Frederik Fanger
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Øret Pil overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Øret Pil
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Frank

Udbredelse

: Temmelig udbredt i Europa.
Øret Pil - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Øret Pil baseret på Naturbasens observationer:
Øret Pil - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Øret Pil - månedlig fordeling

Levested

: Tørvebund. Ofte i randen af moser eller langs næringsfattige søer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: